Chương trình giáo dục Âm nhạc England 1999

Đăng lúc: Thứ bảy - 23/07/2011 16:02 - Người đăng bài viết: admin

 

Thông tin về Chương trình Quốc gia âm nhạc

Cấu trúc của các chương trình quốc gia
Các chương trình của study1 đặt ra những gì học sinh cần được dạy, và đạt được các mục tiêu đặt ra các tiêu chuẩn dự kiến ​​của hoạt động của học sinh. Đó là để cho các trường chọn cách họ tổ chức các chương trình học của mình để bao gồm các chương trình của Nghiên cứu cho âm nhạc.
Các chương trình học
Các chương trình nghiên cứu đặt ra những gì học sinh cần được dạy trong âm nhạc tại chính giai đoạn 1, 2 và 3 và tạo cơ sở cho quy hoạch đề án quy hoạch work.When, trường học cũng nên xem xét các yêu cầu giảng dạy chung để đưa vào, sử dụng ngôn ngữ và sử dụng thông tin và công nghệ truyền thông được áp dụng trên toàn các chương trình học.
Các kiến thức, kỹ năng và hiểu biết trong các chương trình nghiên cứu xác định các khía cạnh của âm nhạc trong đó học sinh có tiến bộ:
-kiểm soát âm thanh thông qua ca hát và chơi - kỹ năng thực hiện
-tạo và phát triển ý tưởng âm nhạc - sáng tác những kỹ năng
-đáp ứng và xem xét - đánh giá kỹ năng
-lắng nghe và áp dụng kiến thức và hiểu biết.
Dạy học phải đảm bảo rằng lắng nghe, và áp dụng kiến thức và sự hiểu biết, được phát triển thông qua các kỹ năng liên quan đến nhau của biểu diễn, sáng tác và thẩm định.
-Chiều rộng của nghiên cứu mô tả các loại hoạt động mang lại cùng nhau yêu cầu từ mỗi trong những khía cạnh, các điểm bắt đầu khác nhau và kích thước của các nhóm, và phạm vi của âm nhạc để có kinh nghiệm, bao gồm cả trực tiếp và ghi lại, và từ khác nhau lần và nền văn hóa.
Các trường có thể tìm thấy những DfEE / đề án mẫu mực QCA công việc ở những giai đoạn then chốt 1, 2 và 3 hữu ích để hiển thị như thế nào chương trình học và mục tiêu đạt được có thể được dịch ra thực tế, kế hoạch giảng dạy quản lý.
 

Mô tả mục tiêu và cấp độ đạt được
Các mục tiêu đạt được cho âm nhạc đưa ra các kiến thức, kỹ năng và hiểu biết là học sinh của các khả năng khác nhau và kỳ hạn được dự kiến ​​sẽ có vào cuối của mỗi phím stage'2. Các mục tiêu đạt được bao gồm tám mô tả mức độ ngày càng khó khăn, cộng với một mô tả cho hiệu suất vượt trội trên cấp 8.
Mỗi cấp độ mô tả mô tả các loại và phạm vi thực hiện là học sinh làm việc ở đó đặc trưng phải thể hiện. Trong âm nhạc, các mô tả cho thấy mức độ tiến triển trong các lĩnh vực của kiến thức, kỹ năng và hiểu biết đặt ra trong chương trình học. Mỗi cấp độ trong âm nhạc bắt đầu với một tuyên bố chung, trong đó xác định các đặc tính quan trọng thành tựu ở cấp đó. Các chi tiết mà sau minh họa cách này kỳ vọng được thể hiện thông qua biểu diễn, sáng tác và hoạt động thẩm định.
Thăng tiến trong âm nhạc cũng xảy ra trong mỗi cấp về của học sinh ngày càng tăng sự tự tin, độc lập và quyền sở hữu. Những mô tả mức độ cung cấp cơ sở cho việc thực hiện bản án về học sinh thực hiện vào cuối giai đoạn then chốt 1, 2 và 3. Ở giai đoạn then chốt 4, quốc gia trình độ là những phương tiện chính của việc đánh giá đạt được trong âm nhạc.

Nghe

Đọc ngữ âm

 

Phạm vi của các cấp trong phạm vi mà các đại

đa số học sinh được dự kiến ​​làm việc

Dự kiến ​​sẽ đạt được cho đa số

học sinh ở cuối giai đoạn then chốt

Giai đoạn 1

1-3

Từ 7 tuổi

2

Giai đoạn 2

2-5

Từ 11 tuổi

4

Giai đoạn 3

3-7

Từ 14 tuổi

5/6

 

Đánh giá đạt được vào cuối giai đoạn then chốt
Trong quyết định mức độ đạt được của học trò của cuối của một giai đoạn quan trọng, giáo viên cần thẩm phán mà mô tả phù hợp nhất với performance.When của học sinh làm như vậy, mỗi mô tả nên được xem xét cùng với các mô tả cho các cấp lân cận.
Sắp xếp cho việc đánh giá theo luật định vào cuối mỗi giai đoạn quan trọng được đặt ra chi tiết trong tập tài liệu hàng năm của Cơ quan QLCL đánh giá về các thỏa thuận và báo cáo.

 

Học qua chương trình quốc gia
Tầm quan trọng của âm nhạc để giáo dục học sinh được đặt ra trên trang 14. Các sổ tay cho giáo viên tiểu học và trung học cũng đặt ra một cách chung chung như thế nào các quốc gia. Chương trình đào tạo có thể thúc đẩy học tập suốt chương trình học trong một số lĩnh vực như như tinh thần, phát triển đạo đức, xã hội và văn hóa, kỹ năng chính và kỹ năng tư duy.
Các ví dụ dưới đây cho thấy cách cụ thể, trong đó việc giảng dạy âm nhạc có thể góp phần vào việc học suốt chương trình học.
Thúc đẩy học sinh tinh thần, đạo đức, xã hội và văn hóa phát triển thông qua âm nhạc
Ví dụ, âm nhạc cung cấp cơ hội để thúc đẩy:
- Phát triển tinh thần, thông qua nhận thức của học sinh phát triển 'về sức mạnh của âm nhạc để có người nghe trong phổ biến và học sinh sử dụng âm nhạc để giúp đỡ thể hiện và phản ánh những suy nghĩ riêng và cảm xúc của mình
- Phát triển đạo đức, thông qua việc giúp học sinh tập thể dục trách nhiệm trong việc lựa chọn và quyết định của họ, và những người khác, làm như là một phần của quá trình sáng tạo, trị giá của họ riêng và làm việc của người khác và công nhận tác dụng của [âm nhạc chẳng hạn, sử dụng của nó trong quảng cáo và tuyên truyền, và lạm dụng của nó trong] ô nhiễm âm thanh
- Phát triển xã hội, thông qua việc giúp học sinh chia sẻ âm nhạc làm và phát triển một cảm giác gắn kết xã hội, công nhận giá trị của các khoản đóng góp khác nhau và trách nhiệm của mình để hỗ trợ và làm phong phú thêm các công việc của người khác, và công nhận sự cần thiết cho vai trò khác nhau trong hoạt động nhóm
- Phát triển văn hóa, thông qua việc giúp học sinh nhận ra âm nhạc ảnh hưởng như thế nào và phản ánh cách mọi người nghĩ và cảm nhận, liên quan âm nhạc với thời gian và địa điểm trong đó nó được tạo ra và thực hiện, và thông qua phân tích, đánh giá và phản ánh về âm nhạc từ truyền thống tương phản và xác định như thế nào và tại sao một số khía cạnh thay đổi hoặc giữ nguyên.
 

Tăng cường kỹ năng quan trọng thông qua âm nhạc
Ví dụ, âm nhạc cung cấp cơ hội cho học sinh để phát triển các kỹ năng chính của:
- Giao tiếp, thông qua giới thiệu âm nhạc để khán giả khác nhau, và thảo luận và chia sẻ ý tưởng với người khác
- Áp dụng các số, thông qua các mô hình nhận thức, trình tự, trình tự, nhịp điệu mối quan hệ
- CNTT, thông qua bằng cách sử dụng một loạt các công nghệ thông tin để soạn và thực hiện âm nhạc
- Làm việc với người khác, thông qua việc vai trò khác nhau và công nhận và hỗ trợ sự khác nhau đóng góp của những người khác trong nhóm và làm việc quần
- Cải thiện việc học của và thực hiện, thông qua thẩm định công việc của mình, công nhận sự cần thiết cho sự kiên trì, phát triển khả năng sử dụng thời gian hiệu quả, và tăng khả năng làm việc độc lập
- Giải quyết vấn đề, thông qua việc đạt được mục đích khi sáng tác và trình bày biểu diễn cho khán giả khác nhau và ở những địa điểm khác nhau.

 

Thúc đẩy các khía cạnh khác của chương trình
Ví dụ, âm nhạc cung cấp cơ hội để thúc đẩy:
-Kỹ năng tư duy, thông qua phân tích và đánh giá của âm nhạc, áp dụng và phát triển các ý tưởng âm nhạc và làm việc sáng tạo, suy và tự phát
-Doanh nghiệp và kỹ năng kinh doanh, thông qua việc khuyến khích học sinh để hình thành các nhóm và thực hiện, để sắp xếp các buổi hòa nhạc bao gồm các thiết lập chi phí vé, và bán bản ghi âm của buổi biểu diễn
-Công việc liên quan đến học tập, thông qua các quy trình liên quan âm nhạc [ví dụ, biểu diễn, sáng tác,] phê bình âm nhạc cho các hoạt động tương tự trong nghề nghiệp, xác định làm thế nào pupilsâ € ™ mua riêng bị ảnh hưởng bởi doanh số bán hàng khuyến mãi, và làm việc với các chuyên gia trong và ngoài môi trường trường học.

 

Các chương trình học âm nhạc

Tầm quan trọng của âm nhạc

Âm nhạc là một hình thức duy nhất mạnh mẽ của truyền thông có thể thay đổi cách học sinh cảm nhận, suy nghĩ và hành động. Nó mang đến cho nhau trí tuệ và cảm nhận và cho phép cá nhân biểu hiện, phản ánh và cảm xúc phát triển. Như một phần của văn hóa, quá khứ và hiện tại, nó giúp học sinh hiểu bản thân và liên quan đến những người khác, giả mạo quan trọng liên kết giữa các nhà, trường học và thế giới rộng lớn hơn. Việc giảng dạy của phát triển âm nhạc học sinh khả năng lắng nghe và đánh giá cao sự đa dạng của âm nhạc và có các đánh giá về chất lượng âm nhạc. Nó khuyến khích sự tham gia tích cực vào khác nhau hình thức âm nhạc nghiệp dư làm, cả hai cá nhân và cộng đồng, phát triển một ý thức về bản sắc của nhóm và liên kết với nhau. Nó cũng làm tăng kỷ luật tự giác và sáng tạo, nhạy cảm thẩm mỹ và thực hiện.

 

Chương trình học âm nhạc
Giai đoạn 1 (5-7 tuổi)

Trong giai đoạn 1 học sinh trọng lắng nghe cẩn thận và phản ứng thể chất với một loạt của âm nhạc. Họ chơi nhạc cụ và hát nhiều bài hát từ bộ nhớ, thêm đệm và tạo ngắn sáng tác, với sự tự tin ngày càng tăng, trí tưởng tượng và kiểm soát. Họ khám phá và thưởng thức âm thanh và im lặng như thế nào có thể tạo tâm trạng khác nhau và các hiệu ứng.


1a ≥ liên kết đến các đối tượng khác
Yêu cầu này được xây dựng trên En1/1a, 8b.


2b ≥ cơ hội ICT
Học sinh có thể sử dụng phần mềm thiết kế cho phép
thăm dò các âm thanh.


3a ≥ liên kết đến các đối tượng khác
Yêu cầu này được xây dựng trên En1/4a và
PE/6a, 6c.


3b ≥ cơ hội ICT
Học sinh có thể sử dụng thiết bị ghi âm để thu hồi
âm thanh và xác định và cải tiến.
Lưu ý trong 4
Lắng nghe là tách rời với sự phát triển
của tất cả các khía cạnh của kiến thức của học sinh và
hiểu biết về âm nhạc.


≥ 4a liên kết đến các đối tượng khác
Yêu cầu này được xây dựng trên En1/2a, 2f.


4b, 4c ≥ liên kết đến các đối tượng khác
Những yêu cầu này xây dựng trên Sc4/3c, 3d.


Lưu ý cho 4b

- 'cao độ' - cao hơn / thấp hơn
- 'trường độ' - dài / ngắn hơn, ổn định, phách, nhịp, nhịp điệu
- "cường độ" - to / êm / im lặng
- 'tốc độ' - nhanh / chậm hơn
- 'âm sắc' - loại khác nhau của âm thanh?
- "Hình thức" - nhiều cách khác nhau âm thanh được kết hợp
- 'Thể loại' - những cách khác nhau âm thanh
được tổ chức.NgheĐọc ngữ âm Từ điển

 

Kiến thức, kỹ năng và hiểu biết
Dạy học phải đảm bảo rằng lắng nghe, và áp dụng kiến thức và
sự hiểu biết, được phát triển thông qua các kỹ năng quan hệ với nhau thực hiện, sáng tác và thẩm định.
 

Điều khiển âm thanh thông qua ca hát và chơi - kỹ năng thực hiện
Học sinh nên được dạy làm thế nào để:
-Sử dụng giọng nói của họ để hát đúng giai điệu, nhịp điệu.
-Chơi điều chỉnh nhạc cụ
-Luyện tập và thực hiện với những người khác [ví dụ, bắt đầu và kết thúc với nhau, giữ đến một] xung ổn định.

 

Hình thành phát triển ý tưởng âm nhạc - những kỹ năng sáng tác

Học sinh nên được dạy làm thế nào để:
-Tạo hình âm nhạc
-khám phá, lựa chọn và tổ chức các âm thanh và ý tưởng âm nhạc.
 

Đáp ứng và xem xét - đánh giá kỹ năng
Học sinh nên được dạy làm thế nào để:
-khám phá và thể hiện ý tưởng và cảm xúc của họ về âm nhạc bằng cách sử dụng chuyển động, dance và ngôn ngữ biểu cảm và âm nhạc
-cải tiến để làm việc riêng của họ.
 

Nghe, áp dụng kiến thức và sự hiểu biết
Học sinh nên được dạy:
-Lắng nghe với sự tập trung và để tiếp thu và nhớ lại âm thanh với tăng bộ nhớ âm thanh
-Cách âm nhạc kết hợp các yếu tố của sân, thời gian, năng động, tiến độ, kết cấu âm sắc, và sự im lặng có thể được tổ chức và sử dụng expressively trongcấu trúc đơn giản [ví dụ, bắt đầu, trung cấp,]
-như thế nào âm thanh có thể được thực hiện theo những cách khác nhau [thí dụ, vocalising, vỗ tay, bằng dụng cụ âm nhạc, trong các] môi trường và được mô tả bằng cách sử dụng đưa ra và phát minh ra các dấu hiệu và biểu tượng
-Cách âm nhạc được sử dụng cho mục đích cụ thể [ví dụ, để khiêu vũ, như là một bài hát ru].

 

Chiều rộng của nghiên cứu
Trong giai đoạn quan trọng, học sinh cần được dạy những kiến thức, kỹ năng và sự hiểu biết thông qua:
-các hoạt động âm nhạc được tích hợp biểu diễn, sáng tác và thẩm định
-đáp ứng một loạt các vở nhạc kịch và âm nhạc không chỉ bắt đầu
-làm việc riêng của họ, trong các nhóm của các kích cỡ khác nhau và là một lớp
-các nhạc sống và ghi lại từ thời điểm khác nhau và nền văn hóa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giai đoạn 2 (7-11 tuổi)

Trong giai đoạn phím 2 học sinh hát các bài hát và chơi nhạc cụ với sự gia tăng sự tự tin, kỹ năng, biểu hiện và nhận thức về đóng góp của riêng mình cho một nhóm hoặc hiệu suất lớp. Họ improvise, và phát triển của âm nhạc riêng của thành phần, để đáp ứng nhiềukích thích khác nhau với sự gia tăng cá nhân sự tham  gia, độc lập và sáng tạo. Họ khám phá những suy nghĩ và cảm xúc của mình
thông qua các phản ứng thể chất, trí tuệ và tình cảm đối với giống của âm nhạc từ thời điểm khác nhau và nền văn hóa.


1a ≥ liên kết đến các đối tượng khác
Yêu cầu này được xây dựng trên En1/1e.


1c ≥ liên kết đến các đối tượng khác
Yêu cầu này được xây dựng trên En1/1b.


3b ≥ liên kết đến các đối tượng khác
Yêu cầu này được xây dựng trên PE/6b và En1/1a.


Lưu ý trong 4
Lắng nghe là tách rời với sự phát triển của tất cả các khía cạnh của kiến thức của học sinh và hiểu biết về âm nhạc.


≥ 4a liên kết đến các đối tượng khác
Yêu cầu này được xây dựng trên En1/2c.


4b, 4c ≥ liên kết đến các đối tượng khác
Những yêu cầu này xây dựng trên Sc4/3e-3g.


Lưu ý cho 4b

- 'cao độ' - cao hơn / thấp hơn
- 'trường độ' - dài / ngắn hơn, ổn định, phách, nhịp, nhịp điệu
- "cường độ" - to / êm / im lặng
- 'tốc độ' - nhanh / chậm hơn
- 'âm sắc' - loại khác nhau của âm thanh?
- "Hình thức" - nhiều cách khác nhau âm thanh được kết hợp
- 'Thể loại' - những cách khác nhau âm thanh
được tổ chức.NgheĐọc ngữ âm 

Từ điển

 

Kiến thức, kỹ năng và hiểu biết

Dạy học phải đảm bảo rằng lắng nghe, và áp dụng kiến thức và
sự hiểu biết, được phát triển thông qua các kỹ năng quan hệ với nhau thực hiện, sáng tác và thẩm định.
 

Điều khiển âm thanh thông qua ca hát và chơi - kỹ năng thực hiện
Học sinh nên được dạy làm thế nào để:
-hát những bài hát, trong unison và hai phần, với ngôn pháp rõ ràng, kiểm soát của sân, một ý nghĩa của cụm từ và âm nhạc biểu
-chơi nhạc cụ chỉnh và untuned với kiểm soát và độ chính xác nhịp điệu
-thực hành, luyện tập và biểu diễn hiện nay với một nhận thức về khán giả.

 

Hình thành phát triển ý tưởng âm nhạc - những kỹ năng sáng tác

Học sinh nên được dạy làm thế nào để:
-ứng biến, phát triển vật liệu nhịp điệu và giai điệu khi thực hiện
-khám phá, lựa chọn, kết hợp và tổ chức các ý tưởng âm nhạc trong cấu trúc âm nhạc.

 

Đáp ứng và xem xét - đánh giá kỹ năng

Học sinh nên được dạy làm thế nào để:
-phân tích và so sánh âm thanh
-khám phá và giải thích ý tưởng của riêng và cảm xúc của họ về âm nhạc bằng cách sử dụng chuyển động, nhảy múa, ngôn ngữ biểu cảm và từ vựng âm nhạc
-nâng cao và sở hữu của họ làm việc của người khác liên quan đến hiệu quả dự định của mình.

 

Nghe, áp dụng kiến thức và sự hiểu biết

Học sinh nên được dạy để

-lắng nghe với sự chú ý đến chi tiết và để tiếp thu và nhớ lại âm thanh với sự gia tăng bộ nhớ âm thanh

-cách âm nhạc kết hợp các yếu tố của sân, thời gian, năng động, tiến độ, âm sắc, kết cấu và sự im lặng có thể được tổ chức trong cấu trúc âm nhạc [cho Ví dụ, ostinato] và được sử dụng để giao tiếp tâm trạng khác nhau và các hiệu ứng

-cách âm nhạc được sản xuất theo những cách khác nhau [thí dụ, thông qua sử dụng các nguồn lực khác nhau, bao gồm ICT] và được mô tả qua có liên quan thành lập và phát minh ra ký hiệu

-cách thời gian và địa điểm có thể ảnh hưởng đến cách âm nhạc được tạo ra, thực hiện và nghe [ví dụ, hiệu quả của nhân và địa điểm].

 

Chiều rộng của nghiên cứu

Trong giai đoạn quan trọng, học sinh cần được dạy những kiến thức, kỹ năng và sự hiểu biết thông qua:

-các hoạt động âm nhạc được tích hợp biểu diễn, sáng tác và thẩm định

-đáp ứng một loạt các vở nhạc kịch và âm nhạc không chỉ bắt đầu

-làm việc riêng của họ, trong các nhóm của các kích cỡ khác nhau và là một lớp

-sử dụng công nghệ thông tin để nắm bắt, thay đổi và kết hợp âm thanh

-các nhạc sống và ghi lại từ thời điểm khác nhau và các nền văn hóa [ví dụ, từ quần đảo Anh, từ dân gian, cổ điển và phổ biến thể loại, các nhà soạn nhạc nổi tiếng và biểu diễn].

 

Giai đoạn 3 (11-14 tuổi)

Trong giai đoạn làm sâu sắc hơn chính các em học sinh 3 và mở rộng lợi ích của chính âm nhạc của họ và kỹ năng. Họ biểu diễn và sáng tác nhạc trong các phong cách khác nhau với sự gia tăng sự hiểu biết của các thiết bị âm nhạc, quy trình và ảnh hưởng theo ngữ cảnh.
Họ làm việc cá nhân và theo nhóm kích thước khác nhau và ngày càng trở nên nhận thức được vai trò khác nhau và đóng góp của mỗi thành viên của nhóm. Họ chủ động tìm hiểu các thể loại cụ thể, phong cách
và truyền thống từ thời điểm khác nhau và nền văn hóa với sự gia tăng khả năng phân biệt đối xử, suy nghĩ nghiêm trọng và làm cho kết nối giữa các khu vực khác nhau kiến thức.


1a ≥ liên kết đến các đối tượng khác
Yêu cầu này được xây dựng trên En1/1c.


1c ≥ liên kết đến các đối tượng khác
Yêu cầu này được xây dựng trên En1 / 4.


Lưu ý trong 4
Lắng nghe là tách rời với sự phát triển của tất cả các khía cạnh của kiến thức của học sinh và hiểu biết về âm nhạc.

 

Từ điển

 

Kiến thức, kỹ năng và hiểu biết

Dạy học phải đảm bảo rằng lắng nghe, và áp dụng kiến thức và
sự hiểu biết, được phát triển thông qua các kỹ năng quan hệ với nhau thực hiện, sáng tác và thẩm định.
 

Điều khiển âm thanh thông qua ca hát và chơi - kỹ năng thực hiện
Học sinh cần được dạy làm thế nào để:
-đồng thanh hát bài hát và một phần phát triển kỹ thuật thanh nhạc và biểu hiện âm nhạc
-thực hiện với sự kiểm soát ngày càng tăng của công cụ kỹ thuật cụ thể
-luyện tập thực hành, và thực hiện với nhận thức của các bộ phận khác nhau, các vai trò và đóng góp của các thành viên khác của nhóm, và khán giả và địa điểm.

 

Hình thành phát triển ý tưởng âm nhạc - những kỹ năng sáng tác
Học sinh cần được dạy làm thế nào để:
-ứng biến, thăm dò, phát triển ý tưởng âm nhạc khi thực hiện
-sản xuất, phát triển và mở rộng ý tưởng âm nhạc, lựa chọn và kết hợp nguồn lực trong cấu trúc âm nhạc và thể loại nhất định, phong cách và truyền thống.

 

Đáp ứng và xem xét - đánh giá kỹ năng

Học sinh cần được dạy làm thế nào để:
-phân tích, đánh giá và so sánh các bản nhạc
-ý tưởng giao tiếp và cảm xúc về âm nhạc bằng cách sử dụng ngôn ngữ biểu cảm và âm nhạc từ vựng để biện minh cho ý kiến ​​của mình
-thích nghi với những ý tưởng âm nhạc riêng của họ và tinh chỉnh và cải thiện và của riêng mình của người khác làm việc.

 

Nghe, áp dụng kiến thức và sự hiểu biết

Học sinh cần được dạy để:
-lắng nghe với sự kỳ thị và để tiếp thu và nhớ lại âm thanh
-xác định việc sử dụng ý nghĩa của yếu tố âm nhạc, thiết bị, tonalities và cấu trúc
-xác định các nguồn lực, công ước, quy trình, thủ tục, kể cả
sử dụng công nghệ thông tin, ký hiệu nhân viên và ký hiệu khác có liên quan, được sử dụng trong lựa chọn thể loại âm nhạc, phong cách và truyền thống
-xác định những ảnh hưởng theo ngữ cảnh có ảnh hưởng đến cách âm nhạc được tạo ra,thực hiện và nghe [ví dụ, ý định, sử dụng, địa điểm, nhân dịp,phát triển các nguồn lực, tác động của công nghệ thông tin, môi trường văn hóa và sự đóng góp của] cá nhân.

 

Chiều rộng của nghiên cứu

Trong giai đoạn quan trọng, học sinh nên được dạy các kỹ năng kiến thức, và sự hiểu biết thông qua:
-các hoạt động âm nhạc được tích hợp biểu diễn, sáng tác và thẩm định
-đáp ứng một loạt các vở nhạc kịch và âm nhạc không chỉ bắt đầu
-làm việc riêng của họ, trong các nhóm của các kích cỡ khác nhau và là một lớp
-sử dụng ICT để tạo, thao tác và tinh chỉnh âm thanh

-các nhạc sống và ghi lại từ thời điểm khác nhau và các nền văn hóa
bao gồm âm nhạc từ quần đảo Anh, truyền thống 'phương Tây cổ điển "này, dân gian, jazz và các thể loại phổ biến, và các nhà soạn nhạc nổi tiếng và biểu diễn.

 

Khái quát về yêu cầu giảng dạy
Bao gồm: cung cấp hiệu quả
cơ hội học tập cho tất cả học sinh
 

Bổ sung thông tin cho âm nhạc
Giáo viên có thể tìm thêm thông tin hữu ích sau khi thực hiện báo cáo theo luật định bao gồm: Cung cấp hiệu quả học tập cơ hội cho tất cả học sinh. Giáo viên cần phải xem xét các yêu cầu đầy đủ của bao gồm báo cáo khi lập kế hoạch cho các cá nhân hoặc nhóm học sinh. Có cụ thể tham chiếu đến âm nhạc trong các ví dụ cho B/3c và C/5c. Giáo viên cũng cần để xác định và cho phép phát triển các ân tứ âm nhạc.
Để khắc phục những trở ngại tiềm năng để học tập trong âm nhạc, một số học sinh có thể yêu cầu:
-giúp đỡ trong việc quản lý các khía cạnh giao tiếp bằng văn bản của âm nhạc, chẳng hạn như sử dụng các biểu tượng, bằng cách sử dụng in mã lớn hơn và màu sắc, đa cảm giác gia cố và một sự nhấn mạnh hơn về các kỹ năng bộ nhớ bằng âm thanh
-khuyến khích sử dụng tiếng nói của họ expressively và sử dụng các hình thức khác nhau thông tin liên lạc, chẳng hạn như cử chỉ để bù đắp cho những khó khăn khi ca hát và nói, khi phản ứng với âm nhạc
-cơ hội để tìm hiểu về âm nhạc thông qua tiếp xúc với dụng cụ đo và / hoặc nguồn âm thanh mà họ không thể nghe âm thanh rõ ràng hoặc tại tất cả các
-truy cập vào công cụ điều chỉnh hoặc công nghệ thông tin để vượt qua khó khăn với di động hoặc thao tác kỹ năng. Trong đánh giá:
-học sinh không thể sử dụng tiếng nói của họ để giao tiếp có thể không thể hoàn thành các yêu cầu của chương trình học tập hoặc mục tiêu đạt được liên quan đến ca hát. Trong những trường hợp này, giáo viên cần cung cấp cơ hội cho học sinh để phát triển sức mạnh chiều sâu trong các khía cạnh khác của
các chương trình của study.When một quyết định chống lại các mô tả cấp độ là cần thiết,
Đánh giá tiến độ nên giảm giá những khía cạnh có liên quan đến ca hát.

 

Các mục tiêu đạt được cho âm nhạc

Thông tin về các mục tiêu đạt được

Một mục tiêu đạt được đưa ra các kiến thức, kỹ năng và sự hiểu biết rằng học sinh các khả năng khác nhau và kỳ hạn được dự kiến ​​sẽ có vào cuối mỗi phím stage'1. Ngoại trừ trong trường hợp của citizenship2, mục tiêu đạt được gồm có tám cấp mô tả về khó khăn ngày càng tăng, cộng với một mô tả cho hiệu suất đặc biệt trên cấp 8. Mỗi cấp độ mô tả mô tả các loại và phạm vi hoạt động là học sinh làm việc ở đó đặc trưng phải thể hiện.
Những mô tả mức độ cung cấp cơ sở cho việc thực hiện bản án về học sinh thực hiện vào cuối giai đoạn then chốt 1, 2 và 3. Ở giai đoạn then chốt 4, bằng cấp quốc gia là phương tiện chính của việc đánh giá đạt được trong âm nhạc.

Phạm vi của các cấp trong phạm vi mà các đại

đa số học sinh được dự kiến ​​làm việc

Dự kiến ​​sẽ đạt được cho đa số

học sinh ở cuối giai đoạn then chốt

Giai đoạn 1

1-3

Từ 7 tuổi

2

Giai đoạn 2

2-5

Từ 11 tuổi

4

Giai đoạn 3

3-7

Từ 14 tuổi

5/6

 

Đánh giá đạt được vào cuối giai đoạn then chốt
Trong quyết định mức độ đạt được của học trò của cuối của một giai đoạn quan trọng, giáo viên cần thẩm phán mà mô tả phù hợp nhất với performance.When của học sinh làm như vậy, mỗi
mô tả nên được xem xét cùng với các mô tả cho các cấp lân cận. Sắp xếp cho việc đánh giá theo luật định vào cuối mỗi giai đoạn quan trọng được đặt ra chi tiết trong tập tài liệu hàng năm của Cơ quan QLCL đánh giá về các thỏa thuận và báo cáo.

 

Đạt được mục tiêu cho âm nhạc
Cấp độ 1
Học sinh nhận biết và tìm hiểu làm thế nào âm thanh có thể được thực hiện và thay đổi. Họ sử dụng tiếng nói của họ ở khác nhau cách thức như nói, ca hát và hô vang, và thực hiện với nhận thức của người khác. Họ lặp lại ngắn nhịp điệu và giai điệu mẫu và tạo ra và chọn âm thanh để đáp ứng được điểm khởi đầu. Họ ứng phó với tâm trạng khác nhau trong âm nhạc và nhận được xác định rõ những thay đổi trong âm thanh, xác định đơn giản lặp đi lặp lại mô hình và các tài khoản có các hướng dẫn âm nhạc.
Cấp độ 2
Học sinh nhận biết và tìm hiểu làm thế nào âm thanh có thể được tổ chức. Họ hát với một ý thức về hình dạng của giai điệu, và thực hiện các mô hình đơn giản và đệm giữ cho một xung ổn định. Họ chọn cẩn thận và âm thanh để trong cấu trúc đơn giản như bắt đầu, giữa, cuối cùng, và để đáp ứng cho bắt đầu từ điểm. Họ đại diện cho âm thanh với các ký hiệu và công nhận các yếu tố âm nhạc như thế nào có thể được được sử dụng để tạo ra tâm trạng khác nhau và các hiệu ứng. Họ cải thiện công việc của mình.
Cấp độ 3
Học sinh nhận biết và khám phá những cách thức âm thanh có thể được kết hợp và sử dụng expressively. Họ hát trong giai điệu với biểu thức và thực hiện nhịp nhàng các bộ phận đơn giản mà sử dụng một loạt các hạn chế của các ghi chú. Họ improvise lặp đi lặp lại mô hình và kết hợp nhiều lớp âm thanh với nhận thức của hiệu ứng kết hợp. Họ công nhận như thế nào các yếu tố âm nhạc khác nhau được kết hợp và sử dụng expressively và làm cho cải tiến công việc của mình, cho ý kiến ​​về hiệu quả mong muốn.
Level 4
Học sinh nhận biết và khám phá các mối quan hệ giữa âm thanh và cách âm nhạc phản ánh ý định khác nhau. Trong khi thực hiện bởi tai và từ ký hiệu đơn giản họ duy trì một phần riêng của họ với nhận thức như thế nào các bộ phận khác nhau phù hợp với nhau và sự cần thiết để đạt được một hiệu ứng tổng thể. Họ improvise du dương và nhịp điệu cụm từ như là một phần của một hoạt động nhóm và soạn bởi những ý tưởng phát triển trong âm nhạc cấu trúc. Họ mô tả, so sánh và đánh giá các loại khác nhau của âm nhạc bằng cách sử dụng một hợp âm nhạc từ vựng. Họ đề nghị cải tiến của mình và làm việc của người khác, cho ý kiến ​​về ý định đã đạt được.
Cấp 5
Học sinh xác định và khám phá các thiết bị âm nhạc và cách âm nhạc phản ánh thời gian và địa điểm. Họ thực hiện phần đáng kể từ bộ nhớ và từ ký hiệu với nhận thức về đóng góp của họ như
hàng đầu khác, tham gia một phần solo và / hoặc cung cấp hỗ trợ nhịp nhàng. Họ improvise du dương và nhịp điệu trong các cấu trúc vật chất nhất định, sử dụng nhiều ký hiệu và soạn nhạc cho khác nhau trường hợp sử dụng thiết bị thích hợp âm nhạc như giai điệu, nhịp điệu, hòa âm và cấu trúc. Họ phân tích và so sánh các tính năng âm nhạc. Họ đánh giá như thế nào nhân dịp địa điểm, và mục đích ảnh hưởng đến cách âm nhạc được tạo ra, thực hiện và lắng nghe. Họ tinh chỉnh và cải thiện công việc của họ.
Cấp 6
Học sinh xác định và tìm hiểu các quá trình khác nhau và hoàn cảnh của các lựa chọn thể loại âm nhạc và phong cách. Họ chọn và sử dụng ý nghĩa của tiến độ, phân nhịp, năng động và âm sắc. Họ làm cho tinh tế điều chỉnh để phù hợp với phần của mình trong một hiệu suất của nhóm. Họ improvise và sáng tác tại khác nhau thể loại và phong cách, sử dụng các thiết bị điều hòa và điều hòa không nếu có thể, duy trì và phát triển âm nhạc ý tưởng và đạt được hiệu ứng khác nhau đã định. Họ sử dụng ký hiệu liên quan đến kế hoạch, rà soát, cải vật chất. Họ phân tích, so sánh và đánh giá cách âm nhạc phản ánh các ngữ cảnh trong đó nó được tạo ra, thực hiện và lắng nghe. Họ làm cho các cải tiến cho riêng mình và công việc của người khác trong ánh sáng
của phong cách được chọn.
Cấp 7
Học sinh phân biệt đối xử và khám phá âm nhạc trong các công ước, và ảnh hưởng trên, thể loại được chọn, phong cách và truyền thống. Họ biểu diễn trong các phong cách khác nhau, nhiều đóng góp cho toàn bộ và sử dụng ký hiệu có liên quan. Họ tạo ra những tác phẩm vẽ trên mạch lạc tiếp thu và thích ứng với âm thanh, improvise, phát triển, mở rộng và loại bỏ ý tưởng âm nhạc trong thời hạn nhất định và lựa chọn cấu trúc âm nhạc, thể loại, phong cách và truyền thống. Họ đánh giá, và làm cho bản án quan trọng về việc sử dụng các công ước âm nhạc và các đặc điểm và hoàn cảnh khác nhau như thế nào được phản ánh trong tác phẩm của riêng mình và những người khác.
Cấp 8
Học sinh phân biệt đối xử và khai thác các đặc tính và khả năng biểu cảm của các nguồn lực được lựa chọn âm nhạc, thể loại, phong cách và truyền thống. Họ thực hiện, ứng biến và sáng tác các tác phẩm mở rộng với một ý nghĩa nào định hướng và hình dạng, cả trong các cụm từ giai điệu và nhịp điệu và hình thức tổng thể. Họ khám phá phong cách khác nhau, thể loại và truyền thống, làm việc bằng tai và bằng cách sử dụng chính xác thích hợp ký hiệu và cả hai công ước sau đây và thử thách. Họ phân biệt đối xử giữa các phong cách âm nhạc, thể loại và truyền thống, cho ý kiến ​​về mối quan hệ giữa âm nhạc và bối cảnh văn hóa của nó, làm và biện minh cho bản án của riêng mình.
Đặc biệt hiệu quả
Học sinh phân biệt đối xử và phát triển các giải thích khác nhau. Họ thể hiện ý tưởng của riêng và cảm xúc của mình trong một phong cách cá nhân phát triển khai thác công cụ và / hoặc khả năng thanh nhạc. Họ cung cấp cho thuyết phục biểu diễn và thể hiện sự đồng cảm với người biểu diễn khác. Họ sản xuất tác phẩm đó thể hiện một sự phát triển mạch lạc của ý tưởng âm nhạc, nhất quán về phong cách và mức độ của cá nhân. Họ phân biệt đối xử và bình luận về cách thức và lý do tại sao thay đổi xảy ra trong truyền thống được lựa chọn bao gồm sự đóng góp đặc biệt của người biểu diễn và nhà soạn nhạc quan trọng.
 

Video chỉ có tính chất minh họa

 

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Rss FeedẢnh đẹp

videoThống kê truy cập

  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 912
  • Tháng hiện tại: 40696
  • Tổng lượt truy cập: 5726801

Chuyên Mục

Sở hữu và quản lý Website: Lê Anh Tuấn (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo)