Giáo viên Âm nhạc ở Lào Cai

Đăng lúc: Thứ tư - 07/09/2011 15:33

Lào Cai, thành phố Lào Cai

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

Tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Vũ Thị Hoài Thu

Nữ

1971

THCS Kim Tân

ĐH

2

Cao Thị Kim Thanh

Nữ

1978

THCS Ngô Văn Sở

ĐH

3

Nguyễn Ngọc Hoa

Nữ

1980

THCS Xuân Tăng

ĐH

4

Đinh Hải Thanh

Nữ

1980

THCS Vạn Hòa

 

5

Lương Kim Thanh

Nữ

1985

THCS Tả Phời

 

6

Đỗ Thị Thu Hà

Nữ

1979

THCS Bắc Cường

 

7

Trương Mạnh Hà

Nam

1978

THCS Lê Quý Đôn

 

8

Nguyễn Tiểu Nga

Nữ

1976

THCS Hoàng Hoa Thám

 

9

Hoàng Đức Sỹ

Nam

1977

THCS Hợp Thành

 

10

Phạm Minh Thu

Nữ

1971

THCS Lê Hồng Phong

 

11

Hoàng Thúy Vân

Nữ

1978

THCS Đồng Tuyển

 

12

Nguyễn Thị Bông

Nữ

1980

THCS Bắc Lệnh

 

13

Nguyễn Thị Hiền

Nữ

1985

THCS Lý Tự Trọng

 

14

Hoàng Minh Thanh

Nữ

1982

TH Kim Đồng

 

15

Nguyễn Thị Lan

Nữ

1979

TH Hoàng Văn Thụ

 

16

Nguyễn Anh Thơ

Nữ

1984

TH Nguyễn Du

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lào Cai, huyện Bảo Thắng

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Vũ Thị Thanh Mai

Nữ

 

THCS Thị trấn Bảo Thắng

ĐH

2

Nguyễn Huy Hoàng

Nam

 

THCS Phong Niên

ĐH

3

Trần Kim Oanh

Nữ

 

THCS Bản Phiệt

ĐH

4

Vi Thị Doan

Nữ

 

THCS Xuân Giao

 

5

Nguyễn Thị Thu Lan

Nữ

 

Dân tộc nội trú Bảo Thắng

 

6

Phùng Thị Thanh Thủy

Nữ

 

THCS Sơn Hà

 

7

Đặng Ngọc Giang

Nam

 

THCS thị trấn Phong Hải

 

8

Trịnh Phương Ly

Nữ

 

THCS số 1 Gia Phú

 

9

Đào Thị Bắc

Nữ

 

THCS số 1 Gia Phú

 

10

Nguyễn Thị Thọ

Nữ

 

THCS số 2 Gia Phú

 

11

Phạm Mạnh Trường

Nam

 

THCS số 1 Xuân Quang

 

12

Phạm Hồng Hạnh

Nữ

 

THCS số 2 Xuân Quang

 

13

Đinh Thanh Hải

Nam

 

THCS số 3 Xuân Quang

 

14

Trần Thị Hiền

Nữ

 

THCS Trì Quang

 

15

Vũ Quốc Thắng

Nam

 

THCS Phố Lu

 

16

Nguyễn Thị Loan

Nữ

 

THCS số 2 Phú Nhuận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lào Cai, huyện Bảo Yên

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Cao Thị Hà Yên

Nữ

 

Dân tộc nội trú Bảo Yên

 

2

Nguyễn Văn Cảnh

Nam

 

Dân tộc bán trú Kim Sơn

 

3

Lương Trường Thanh

Nam

 

THCS số 1 Thượng Hà

 

4

Phạm Thị Kim Hằng

Nữ

 

THCS Tân Dương

 

5

Đoàn Thị Hoa

Nữ

 

THCS số 2 Phố Ràng

 

6

Vũ Thị Loan

Nữ

 

THCS số 1 Xuân Hòa

 

7

Hoàng Thị Lan Anh

Nữ

 

THCS  Xuân Thượng

 

8

Cù Thị Thanh Hương

Nữ

 

THCS  Điện Quan

 

9

Nguyễn Minh Trường

Nam

 

THCS Nghĩa Đô

 

10

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nữ

 

THCS Vĩnh Yên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lào Cai, huyện Bát Xát

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Thị Thu An

Nữ

 

Dân tộc bán trú Trịnh Tường

 

2

Tống Thị Kim Xuyến

Nữ

 

Dân tộc bán trú Phìn Ngan

 

3

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Nữ

 

Dân tộc bán trú Trung Lèng  Hồ

 

4

Tẩn Xành Quyên

Nữ

 

Dân tộc nội trú Bát Xát

 

5

Hoàng Thị Như Quỳnh

Nữ

 

THCS Cốc San

 

6

Sì Sủi Dín

Nam

 

THCS Trường Vi

 

7

Hoàng Thủy Tiên

Nữ

 

THCS Bản Qua

 

8

Hoàng Thị Kim Oanh

Nữ

 

THCS Cốc Mỳ

 

9

Nguyễn Thị Chi

Nữ

 

THCS Tòng Sành

 

10

Vũ Thị Mai

Nữ

 

THCS Bản Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lào Cai, huyện Bắc Hà

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Phan Thị Tỉnh

Nữ

 

Dân tộc nội trú Bắc Hà

 

2

Trần Văn Thống

Nam

 

Dân tộc bán trú Cốc Ly

 

3

Hoàng Thị Luyến

Nữ

 

THCS Bảo Nhai

 

4

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nữ

 

THCS Bảo Nhai

 

5

Nguyễn Thị Hạnh

Nữ

 

THCS Bản Phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lào Cai, huyện Mường Khương

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Thành Nhân

Nam

 

THCS Thị trấn Mường Khương

 

2

Nguyễn Chung Hiếu

Nam

 

THCS Thanh Bình

 

3

Hà Thị Hoa

Nữ

 

THCS Bản Lầu

 

4

Hoàng Văn Hưởng

Nam

 

THCS Bản Lầu

 

5

Trần Cương Quyết

Nam

 

Dân tộc bán trú Tả Gia Khâu

 

6

Đinh Thị Kim Vui

Nữ

 

THCS Lùng Vai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lào Cai, huyện Sa Pa

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Huy Hoàng

Nam

 

THCS Kim Đồng

 

2

Đỗ Thị Thu Hiền

Nữ

 

Dân tộc bán trú Sa Pa

 

3

Mai Thị Thọ

Nữ

 

THCS Lê Văn Tám

 

4

Lê Thị Thúy

Nữ

 

THCS Tả Phìn

 

5

Nguyễn Thị Thu Hà

Nữ

 

THCS Thanh Phú

 

6

Đỗ Chí Hướng

Nam

 

THCS Sử Pán

 

7

Nguyễn Duy Huấn

Nam

 

THCS Trung Chải

 

8

Hoàng Thị Liên

Nữ

 

THCS Nậm Cang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lào Cai, huyện Si Ma Cai

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Trương Thị Hường

Nữ

 

Dân tộc nội trú Si Ma Cai

 

2

Nguyễn Văn Khoa

Nam

 

THCS Si Ma Cai

 

3

Hoàng Thị Nương

Nữ

 

THCS Mản Thẩn

 

4

Lương Hải Yến

Nữ

 

THCS Bản Mế

 

5

Hà Cường

Nam

 

THCS Nà Sán

 

6

Đặng Thị Ngọc Bích

Nữ

 

THCS Cán Cấu

 

7

Phan Đức Thiện

Nam

 

THCS Lử Thẩn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lào Cai, huyện Văn Bàn

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Thị Vĩ Ngân

Nữ

 

THCS Võ Lao

 

2

Đỗ Phong Lan

Nữ

 

THCS Võ Lao

 

3

Trịnh Thị Vinh

Nữ

 

THCS Hòa Mạc

 

4

Hoàng Thị Lan Hương

Nữ

 

THCS Dương Quỳ

 

5

Nguyễn Thị Hồng Thương

Nữ

 

THCS Khánh Yên

 

6

Phạm Thu Nga

Nữ

 

THCS Khánh Yên Trung

 

7

Nguyễn Văn Tiến

Nam

 

THCS Khánh Yên Thượng

 

8

Thành Đặng Trung

Nam

 

THCS Làng Giàng

 

9

Vũ Thị Sen

Nữ

 

THCS Làng Giàng

 

10

Nguyễn Thị Hương

Nữ

 

THCS Nội trú Văn Bàn

 

11

Phạm Thị Thu Trang

Nữ

 

Dân tộc bán trú Liêm Phú

 

12

Ngô Quang Vịnh

Nam

 

Dân tộc bán trú Chiềng Ken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ khóa:

nbsp nbsp

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Rss FeedẢnh đẹp

videoThống kê truy cập

  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 1021
  • Tháng hiện tại: 40805
  • Tổng lượt truy cập: 5726910

Chuyên Mục

Sở hữu và quản lý Website: Lê Anh Tuấn (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo)