Giáo viên Âm nhạc ở Nghệ An

Đăng lúc: Thứ tư - 07/09/2011 15:26

Nghệ An, thành phố Vinh

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Tiến Cường

Nam

1982

THCS Đặng Thai Mai

ĐH

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Thầy Nguyễn Tiến Cường, trường THCS Đặng Thai Mai, thành phố Vinh

 

Nghệ An, thị xã Cửa Lò

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Nghệ An, thị xã Hoàng Mai

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Thị Hà

Nữ

 

THCS Quỳnh Vinh

 

2

Nguyễn Văn Hà

Nam

 

THCS

 

3

Nguyễn Thị Dung

Nữ

 

THCS Quỳnh Lập

 

4

Nguyễn Thị Đông

Nữ

 

THCS Quỳnh Lộc

 

5

Lê Thị Thơm

Nữ

 

THCS Quỳnh Lộc

 

6

Hồ Thị Đàn

Nữ

 

THCS Quỳnh Thiện

 

7

Ngô Thị Vân

Nữ

 

THCS Mai Hùng

 

8

Hồ Thị Bích Hằng

Nữ

 

THCS Mai Hùng

 

9

Nguyễn Thị Nhân

Nữ

 

THCS Quỳnh Dị

 

10

Nguyễn Tiến Sỹ

Nam

 

THCS Quỳnh Phương

 

11

Lê Thị Tâm

Nữ

 

THCS Quỳnh Phương

 

12

Nguyễn Bá Lương

Nam

 

THCS Quỳnh Xuân

 

13

Nguyễn Thị Vân

Nữ

 

THCS Quỳnh Xuân

 

14

Hồ Bá Quang

Nam

 

THCS Quỳnh Liên

 

15

Mai Văn Sơn

Nam

 

THCS Quỳnh Trang

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghệ An, thị xã Thái Hòa

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Chu Thị Hương

Nữ

 

THCS Hòa Hiếu 1

 

2

Đỗ Thị Nguyệt Minh

Nữ

 

THCS Hòa Hiếu 1

 

3

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nữ

 

THCS Đông Hiếu

 

4

Trần Văn Thành

Nam

 

THCS Hòa Hiếu 2

 

5

Nguyễn Thị Hằng

Nữ

 

THCS Tây Hiếu

 

6

Nguyễn Thị Hòa

Nữ

 

THCS Nghĩa Thuận

 

7

Lê Thị Nghĩa

Nữ

 

THCS Long Sơn

 

8

Hồ Thị Tuyết Lan

Nữ

 

THCS Quang Tiến

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghệ An, huyện Anh Sơn

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Nghệ An, huyện Con Cuông

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Nghệ An, huyện Diễn Châu

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Lê Văn Hào

Nam

 

THCS Diễn Lâm

 

2

Nguyễn Thị Mai Hương

Nữ

 

THCS Hoa Quảng

 

3

Nguyễn Tiến Huy

Nam

 

THCS Hoa Quảng

 

4

Nguyễn Văn Tuấn

Nam

 

THCS Diễn Mỹ

 

5

Nguyễn Thị Lý

Nữ

 

THCS Diễn Vạn Phong

 

6

Phạm Hồng Quân

Nam

 

THCS Diễn Thắng

 

7

Cao Thị Mai

Nữ

 

THCS Diễn Kỷ

 

8

Trương Thị Hải Ninh

Nữ

 

THCS Diễn Ngọc

 

9

Nguyễn Văn Bảo

Nam

 

THCS Diễn Hoài

 

10

Trịnh Thị Hằng

Nữ

 

THCS Cao Xuân Huy

 

11

Nguyễn Thị Thoa

Nữ

 

THCS Diễn Thịnh

 

12

Nguyễn Thị Thảo

Nữ

 

THCS Diễn Thành

 

13

Nguyễn Thị Hiền

Nữ

 

THCS Diễn Bích

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghệ An, huyện Đô Lương

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Trần Thị Thu Hiền

Nữ

 

THCS Xuân Sơn

 

2

Nguyễn Thị Bình

Nữ

 

THCS Đà Lạc

 

3

Trần Thôi Châu

Nam

 

THCS Văn Sơn

 

4

Nguyễn Thị Hương

Nữ

 

THCS Thuận Trung

 

5

Nguyễn Thị Lam

Nữ

 

THCS Thị Lưu

 

6

Nguyễn Thị Giang

Nữ

 

THCS Tràng Sơn

 

7

Nguyễn Đình Giáo

Nam

 

THCS Minh Tân

 

8

Ngô Trí Sơn

Nam

 

THCS Bạch Ngọc

 

9

Lê Anh Hà

Nam

1978

THCS Lý Nhật Quang

 

10

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nữ

 

THCS Yên Sơn

 

11

Lê Thị Thu Hằng

Nữ

 

THCS Giang Sơn

 

 

Nghệ An, huyện Hưng Nguyên

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Nghệ An, huyện Quỳ Châu

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Vi Thị Hường

Nữ

 

THCS Hội Nga

 

2

Vi Văn Ngọc

Nam

 

THCS Tiến Thắng

 

3

Trịnh Thị Thu Hiên

Nữ

 

THCS Hạnh Thiết

 

4

Lang Thị Vân

Nữ

 

THCS Châu Bình

 

5

Vi Văn Hùng

Nam

 

Dân tộc nội trú Quỳ Châu

 

6

Võ Quang Hợp

Nam

 

THCS Bính Thuận

 

7

Lang Văn Hải

Nam

 

THCS Châu Phay

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghệ An, huyện Quỳ Hợp

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Sâm Huyền Ngọc

Nữ

1985

Dân tộc nội trú Quỳ Hợp

 

2

Hồ Thị Quý

Nữ

 

 

 

3

Cần Anh Tuấn

Nam

 

 

 

4

Sầm Phương Thảo

Nữ

 

 

 

5

Sầm Thanh Tùng

Nam

 

 

 

6

Vi Thị Kim Liên

Nữ

 

 

 

7

Lô Hải Hậu

Nữ

 

 

 

8

Lô Thị Ngọc

Nữ

 

 

 

9

Nguyễn Thị Huyền

Nữ

 

 

 

10

Hồ Thị Thu Hương

Nữ

 

 

 

11

Lê Thị Thu Hương

Nữ

 

 

 

12

Đậu Thị Nga

Nữ

 

 

 

13

Trần Văn Huy

Nam

 

 

 

14

Trần Thị Thu Hà

Nữ

 

 

 

15

Lô Hải Dương

Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghệ An, huyện Kỳ Sơn

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Bá Lâm

Nam

 

Dân tộc nội trú Kỳ Sơn

 

2

Nguyễn Thị Thủy

Nữ

1987

Dân tộc nội trú Kỳ Sơn

 

3

Nguyễn Duy Thuận

Nam

 

THCS Bán trú Na Lôi

 

4

Nguyễn Văn Nam

Nam

 

THCS Bán trú Tà Cạ

 

5

Phạm Triệu Phúc

Nam

 

THCS Bán trú Hữu Kiệm

 

6

Phùng Thị Trà My

Nữ

 

THCS Bán trú Chiêu Lưu

 

7

Trần Đình Hải

Nam

 

THCS Bán trú Mường Lống

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghệ An, huyện Nam Đàn

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Nghệ An, huyện Nghi Lộc

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Nghệ An, huyện Nghĩa Đàn

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Nghệ An, huyện Quế Phong

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Nghệ An, huyện Quỳnh Lưu

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Lê Kỳ

Nam

 

THCS Hồ Xuân Hương

 

2

Nguyễn Thị Tuyết

Nữ

 

THCS Quỳnh Hân

 

3

Nguyễn Văn Đường

Nam

 

THCS Nguyễn Bá Ngọc

 

4

Nguyễn Văn Tý

Nam

 

THCS Nguyễn Bá Ngọc

 

5

Đặng Thị Thúy Anh

Nữ

 

THCS Quỳnh Hồng

 

6

Lê Tiến Mạnh

Nam

 

THCS Quỳnh Hưng

 

7

Trần Nguyên Hội

Nam

 

THCS Sơn Hải

 

8

Nguyễn Hoàng Đăng

Nam

 

THCS Quỳnh Long

 

9

Nguyễn Huy Tuấn

Nam

 

THCS Quỳnh Thọ

 

10

Lê Văn Trung

Nam

 

THCS Quỳnh Diễn

 

11

Nguyễn Thị Mai Lan

Nữ

 

THCS Quỳnh Giang

 

12

Trần Thị Bích Liên

Nữ

 

THCS Quỳnh Giang

 

13

Đoàn Khắc Hợp

Nam

 

THCS Quỳnh Thạch

 

14

Nguyễn Thị Sen

Nữ

 

THCS Quỳnh Hoa

 

15

Nguyễn Thị Dung

Nữ

 

THCS Quỳnh Yên

 

16

Hồ Đức Dương

Nam

 

THCS An Hòa

 

17

Hồ Thị Thủy

Nữ

 

THCS An Hòa

 

18

Hồ Thị Ngân

Nữ

 

THCS Minh Lương

 

19

Nguyễn Văn Thiện

Nam

 

THCS Minh Lương

 

20

Nguyễn Thị Hạnh

Nữ

 

THCS Quỳnh Mỹ

 

21

Phạm Thị Vân

Nữ

 

THCS Quỳnh Văn

 

22

Hồ Văn Trường

Nam

 

THCS Quỳnh Văn

 

23

Nguyễn Văn Vũ

Nam

 

THCS Quỳnh Tân

 

24

Hồ Văn Chinh

Nam

 

THCS Quỳnh Tân

 

25

Hồ Thị Ánh

Nữ

 

THCS Quỳnh Bảng

 

26

Lê Thị Thanh Tâm

Nữ

 

THCS Quỳnh Bảng

 

27

Ngô Trí Hiệp

Nam

 

THCS Cầu Giát

 

28

Nguyễn Thị Hiên

Nữ

 

THCS Ngọc Sơn

 

29

Đào Thị Trang

Nữ

 

THCS Quỳnh Lâm

 

30

Nguyễn Thị Giang

Nữ

 

THCS Quỳnh Châu

 

31

Hồ Thị Hoài

Nữ

 

THCS Quỳnh Tam

 

32

Nguyễn Văn Hương

Nam

 

THCS Quỳnh Thắng

 

33

Hồ Thị Linh

Nữ

 

THCS Tân Thắng

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghệ An, huyện Tân Kỳ

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Nghệ An, huyện Thanh Chương

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Sinh Đoàn

Nam

 

THCS Ngọc Sơn

 

2

Đinh Thị Phương Thúy

Nữ

 

THCS Thanh Trịnh

 

3

Lê Ngọc Lợi

Nam

 

THCS Tôn Quang Phiệt

 

4

Nguyễn Thị Ngọc Bé

Nữ

 

THCS Thanh Lĩnh

 

5

Nguyễn Thành Vinh

Nam

 

THCS Thanh Mỹ

 

6

Nguyễn Thị Nhàn

Nữ

 

THCS Thanh An

 

7

Nguyễn Thị Thương

Nữ

 

THCS Thanh Chi

 

8

Lê Đình Hóa

Nam

 

THCS Võ Liệt

 

9

Nguyễn Thị Hương

Nữ

 

THCS Thanh Mai

 

10

Lê Thị Hiền

Nữ

 

THCS Đặng Thai Mai

 

11

Trần Thị Hoa

Nữ

 

THCS Thanh Lâm

 

12

Nguyễn Thị Hường

Nữ

 

THCS Thanh Giang

 

13

Nguyễn Thị Nga

Nữ

 

THCS Thanh Tùng

 

14

Phan Thị Chung

Nữ

 

THCS Thanh Thủy

 

15

Nguyễn Thị Thành

Nữ

 

THCS Thanh Hương

 

16

Quách Thị Huế

Nữ

 

THCS Phong Trịnh

 

17

Nguyễn Văn Thuần

Nam

 

THCS Thanh Lương

 

18

Nguyễn Thị Nga

Nữ

 

THCS Thanh Dương

 

19

Nguyễn Thị Giang

Nữ

 

THCS Thị trấn Dùng

 

20

Nguyễn Duy Hải

Nam

 

THCS Thanh Phong

 

21

Nguyễn Cảnh Hưng

Nam

 

THCS Cát Văn

 

22

Lương Văn Nhất

Nam

 

THCS Ngọc Lâm

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Nguyễn Sinh Đoàn, THCS Ngọc Sơn, Thanh Chương

 

Nghệ An, huyện Tương Dương

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Lương Thị Cẩm

Nữ

 

THCS Xã Lượng

 

2

Lữ Hoàng Phi

Nữ

 

THCS Hòa Bình

 

3

Nguyễn Đức Ngọc

Nam

 

Dân tộc nội trú Tương Dương

 

4

Nguyễn Văn Trùng

Nam

 

THCS Yên Na

 

5

Nguyễn Thị Sao Mai

Nữ

 

THCS Tam Bình

 

6

Trần Thị Hường

Nữ

 

THCS Tam Thái

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghệ An, huyện Yên Thành

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Văn Ninh

Nam

 

THCS Bạch Liêu

 

2

Nguyễn Văn Tú

Nam

 

THCS Thị trấn Yên Thành

 

3

Nguyễn Đức Vinh

Nam

 

THCS Hoa Thành

 

4

Phan Thị Anh

Nữ

 

THCS Xuân Thành

 

5

Phan Thị Dung

Nữ

 

THCS Bắc Thành

 

6

Phan Quế Tỉnh

Nam

 

THCS Trung Thành

 

7

Phan Thị Thủy

Nữ

 

THCS Liên Thành

 

8

Phan Thị Lệ Thủy

Nữ

 

THCS Ninh Thành

 

9

Nguyễn Thị Tuyết

Nữ

 

THCS Sơn Thành

 

10

Hoàng Thị Mai

Nữ

 

THCS Tân Thành

 

11

Đặng Văn Thiện

Nam

 

THCS Đức Thành

 

12

Hà Thị Thương

Nữ

 

THCS Đô Thành

 

13

Nguyễn Đức Hậu

Nam

 

THCS Đô Thành

 

14

Trần Thị Giang

Nữ

 

THCS Phú Thành

 

15

Thánh Khắc Thành

Nam

 

THCS Mã Thành

 

16

Trần Văn Hoàng

Nam

 

THCS Mã Thành

 

17

Phan Thị Minh

Nữ

 

THCS Hoàng Tá Thốn

 

18

Phan Thị Ngọc

Nữ

 

THCS Hợp Thành

 

19

Phan Thị Hảo

Nữ

 

THCS Nhân Thành

 

20

Phan Thị Huế

Nữ

 

THCS Vĩnh Thành

 

21

Phan Thị Vi

Nữ

 

THCS Hồ Tông Thốc

 

22

Phan Thị Hiền

Nữ

 

THCS Lăng Thành

 

23

Tần Văn Duy

Nam

 

THCS Thạch Thành

 

24

Trần Văn Thái

Nam

 

THCS Văn Thành

 

25

Phan Thị Thắm

Nữ

 

THCS Hậu Thành

 

26

Phan Thị Phương

Nữ

 

THCS Trúc Thành

 

27

Phan Thị Hiếu

Nữ

 

THCS Hùng Thành

 

 

 

 

 

 

 

Xin cám ơn thầy Nguyễn Sinh Đoàn, trường THCS Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương đã cung cấp danh sách giáo viên Âm nhạc ở Nghệ An.

 

Từ khóa:

nbsp nbsp

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Rss FeedẢnh đẹp

videoThống kê truy cập

  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 881
  • Tháng hiện tại: 40665
  • Tổng lượt truy cập: 5726770

Chuyên Mục

Sở hữu và quản lý Website: Lê Anh Tuấn (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo)