Giáo viên Âm nhạc ở Ninh Bình

Đăng lúc: Thứ tư - 07/09/2011 15:24

Ninh Bình, thành phố Ninh Bình

(Đây là danh sách đầy đủ, tính đến ngày 18-12-2013; Người cung cấp: Vũ Thị Thu Hằng)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Vũ Thị Thu Hằng

Nữ

 

THCS Trương Hán Siêu

ĐH

2

Phạm Thị Thu Hằng

Nữ

 

THCS Lê Hồng Phong

ĐH

3

Phạm Thị Bích Thuỷ

Nữ

 

THCS Lê Hồng Phong

TC

4

Phạm Thị Kim Dung

Nữ

 

THCS Lý Tự Trọng

TC

5

Mai Phương Thuý

Nữ

 

THCS Lý Tự Trọng

ĐH

6

Nguyễn Thị Kim Dung

Nữ

 

THCS Đinh Tiên Hoàng

ĐH

7

Nguyễn Thị Hồng Phượng

Nữ

 

THCS Đinh Tiên Hoàng

ĐH

8

Đàm Thị Kim Oanh

Nữ

 

THCS Quang Trung

ĐH

9

Trương Thị Thu Hiền

Nữ

 

THCS Quang Trung

ĐH

10

Vũ Thị Sinh Hằng

Nữ

 

THCS Ninh Thành

TC

11

Lê Thị Lý

Nữ

 

THCS Ninh Nhất

ĐH

12

Nguyễn Thị Huyền

Nữ

 

THCS Ninh Tiến

ĐH

13

Hoàng Thị Lánh

Nữ

 

THCS Ninh Phúc

TC

14

Trần Thị Mai

Nữ

 

THCS Ninh Sơn

ĐH

15

Lại Thị Hồng Nhung

Nữ

 

THCS Ninh Khánh

16

Nguyễn Thị Hải Yến

Nữ

 

TH Đinh Tiên Hoàng

TC

17

Lê Văn Khuynh

Nam

 

TH Đinh Tiên Hoàng

ĐH

18

Đinh Quang Nam

Nam

 

TH Lê Hồng Phong

ĐH

19

Lê Thị Thu Hà

Nữ

 

TH Lê Hồng Phong

ĐH

20

Phạm Lan Chinh

Nữ

 

TH Lý Tự Trọng

ĐH

21

Nguyễn Thị Dinh

Nữ

 

TH Lý Tự Trọng

ĐH

22

Phạm Thị Trương Lương

Nữ

 

TH Ninh Sơn

ĐH

23

Đinh Thị Hồng Liễu

Nữ

 

TH Tân Thành

ĐH

24

Phạm Thị Nga

Nữ

 

TH Đông Thành

ĐH

25

Phạm Thị Hiền

Nữ

 

TH Thanh Bình

ĐH

26

Nguyễn Thị Quế

Nữ

 

TH Thanh Bình

TC

27

Nguyễn Thị Thu Minh

Nữ

 

TH Quang Trung

ĐH

28

Nguyễn Thị Hiên

Nữ

 

TH Ninh Tiến

ĐH

29

Khiếu Thị Thắm

Nữ

 

TH Ninh Phúc

ĐH

30

Trần Dương Mai Chi

Nữ

 

TH Ninh Phong

ĐH

31

Phạm Thị Tươi

Nữ

 

TH Ninh Nhất

32

Tống Thị Nga

Nữ

 

TH Nam Thành

ĐH

33

Đinh Thị Kim Thoa

Nữ

 

TH Ninh Khánh

ĐH

Ninh Bình, thị xã Tam Điệp

(Danh sách hiện chưa đầy đủ; Người cung cấp: Vũ Thị Thu Hằng)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Phạm Thị Thanh

Nữ

 

THCS Lê Lợi

ĐH

2

Phạm Thị Minh Lý

Nữ

 

THCS Đồng Giao

ĐH

3

Phạm Minh Phương

Nữ

 

THCS Đồng Giao

ĐH

4

Hà Thị Ngọc Tân

Nữ

 

THCS Đông Sơn

ĐH

5

Đào Thị Thảo

Nữ

 

THCS Tân Bình

ĐH

6

Bùi Thị Hương

Nữ

 

THCS Quang Sơn

ĐH

7

Nguyễn Thị Hằng

Nữ

 

THCS Quang Trung

8

Trần Thị Bích

Nữ

 

THCS Yên Sơn

Ninh Bình, huyện Gia Viễn

(Đây là danh sách đầy đủ, tính đến ngày 13-9-2011; Người cung cấp: Đinh Thế Công)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Thị Huệ

Nữ

1985

TH Gia Hưng

Tr.cấp

2

Lê Quốc Anh

Nam

1984

TH Gia Lập

3

Nguyễn Thị Hoa

Nữ

1986

TH Gia Phương

Tr.cấp

4

Nguyễn Thị Hoa

Nữ

1984

TH Gia Phương

5

Trần Thị Thanh Nhàn

Nữ

1979

TH Gia Sinh

Tr.cấp

6

Nguyễn Thị Thu Hà

Nữ

1979

TH Gia Sinh

Tr.cấp

7

Dương Thị Hòa

Nữ

1985

TH Gia Tân

8

Nguyễn Thị Nga

Nữ

1985

TH Gia Thắng

9

Phạm Thị Bích Phượng

Nữ

1985

TH Gia Thanh

10

Phạm Thị Hà

Nữ

1984

TH Gia Thanh

11

Đinh Thị Hà

Nữ

1977

TH Gia Thịnh A

12

Hoàng Thị Tâm

Nữ

1980

TH Gia Tiến

13

Vũ Thị Kiều Duyên

Nữ

1984

TH Gia Trấn

14

Nguyễn Thị Hạnh Nguyên

Nữ

1983

TH Gia Trung

15

Trần Thị Biên

Nữ

1985

TH Gia Trung

16

Nguyễn Thành Công

Nam

1984

TH Gia Vân

17

Lê Thị Kim Ngân

Nữ

1983

TH Gia Xuân

18

Vũ Quốc Hưng

Nam

1985

TH Liên Sơn

19

Dương Thị Thảo

Nữ

1983

TH Thị Trấn Me

20

Phạm Thị Thu Hằng

Nữ

1983

THCS Gia Lập

ĐH

21

Bùi Đức Việt

Nam

1972

THCS Gia Phú

Tr.cấp

22

Lã Bạch Phượng

Nữ

1983

THCS Gia Thanh

23

Vũ Thị Mai

Nữ

1979

THCS Gia Thịnh

ĐH

24

Đỗ Quang Huy

Nam

1985

THCS Gia Tiến

ĐH

25

Lê Thúy Vân

Nữ

1983

THCS Gia Trung

26

Vũ Thị Thúy Hạnh

Nữ

1983

THCS Gia Vân

27

Đinh Thị Kim Phượng

Nữ

1981

THCS Liên Sơn

28

Nguyễn Thị Hải Yến

Nữ

1964

THCS Thị Trấn Me

ĐH

 

Ninh Bình, huyện Hoa Lư

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Ninh Bình, huyện Kim Sơn

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Ninh Bình, huyện Nho Quan

(Đây là danh sách đầy đủ, tính đến ngày 9-9-2011; Người cung cấp: Đinh Thế Công)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Quách Thị Hoa

Nữ

1969

THCS Gia Tường

ĐH

2

Đàm Thị Thanh Thủy

Nữ

1980

TH Thạch Bình

3

Vũ Thị Thơm

Nữ

1972

TH Nho Quan

ĐH

4

Đào Việt Dũng

Nam

1982

TH Văn Phương

5

Nguyễn Thị Định

Nữ

1980

TH Phú Long

THCN

6

Tạ Thị Hòa

Nữ

1980

TH Phú Lộc

7

Trần Anh Hùng

Nam

1981

THCS Xích Thổ

8

Quách Thị Hường

Nữ

1982

THCS Thạch Bình

9

Nguyễn Thị Luyến

Nữ

1982

THCS Nho Quan

10

Đinh Phương Đông

Nam

1984

THCS Đồng Phong

11

Trần Thị Kim Oanh

Nữ

1982

TH Xích Thổ

THCN

12

Bùi Minh Tân

Nam

1986

TH Gia Sơn

ĐH

13

Phạm Thị Hồng Gấm

Nữ

1987

TH Gia Thủy

14

Bùi Bình Định

Nữ

1987

TH Gia Lâm

15

Bùi Thị Hảo

Nữ

1980

TH Gia Tường

16

Nguyễn Đình Như

Nam

1984

TH Đức Long

17

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Nữ

1986

TH Lạc Vân

18

Vũ Thị Nguyệt

Nữ

1987

TH Nho Quan

19

Vũ Thị Hiền

Nữ

1987

TH Văn Phong

20

Đào Thị Phương

Nữ

1985

TH Cúc Phương

21

Nguyễn Thị Thu Hương

Nữ

1985

TH Kỳ Phú

22

Phạm Xuân Diệu

Nam

1984

TH Quảng Lạc

23

Mầu Thị Khuyên

Nữ

1987

TH Sơn Thành

24

Trần Thị Minh Trang

Nữ

1986

TH Thượng Hòa

25

Trần Thị Bích Hạnh

Nữ

1983

THCS Gia Sơn

26

Nguyễn Thị Hồng Ngoan

Nữ

1982

THCS Gia Lâm

27

Trần Thị Phương Thảo

Nữ

1983

THCS Lạc Vân

28

Nguyễn Thị Thủy

Nữ

1981

THCS Thạch Bình

29

Bùi Thị Thanh Thủy

Nữ

1984

THCS Nho Quan

30

Hoàng Xuân Thắm

Nữ

1984

THCS Lạng Phong

31

Nguyễn Đức Toàn

Nam

1982

THCS Văn Phương

32

Phạm Thị Giang

Nữ

1982

THCS Yên Quang

33

Đặng Chí Kiên

Nam

1984

THCS Cúc Phương

34

Hoàng Thị Nhung

Nữ

1986

THCS Văn Phú

35

Nguyễn Hữu Hoàn

Nam

1985

THCS Sơn Hà

36

Vương Thị Hồng

Nữ

1983

THCS Sơn Lai

37

Nguyễn Huyền Trang

Nữ

1987

THCS Sơn Thành

38

Nguyễn Ninh Thuần

Nữ

1984

THCS Thanh Lạc

39

Đinh Thị Lệ Quyên

Nữ

1990

THCS Kỳ Phú

ĐH

40

Đinh Thế Công

Nam

1973

TH Quỳnh Lưu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninh Bình, huyện Yên Khánh

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Ninh Bình, huyện Yên Mô

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Từ khóa:

nbsp nbsp

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Rss FeedẢnh đẹp

videoThống kê truy cập

  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay: 914
  • Tháng hiện tại: 40698
  • Tổng lượt truy cập: 5726803

Chuyên Mục

Sở hữu và quản lý Website: Lê Anh Tuấn (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo)