Giáo viên Âm nhạc ở Phú Thọ

Đăng lúc: Thứ tư - 07/09/2011 15:18

Phú Thọ, thành phố Việt Trì

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Chu Văn Tân

Nam

1961

THCS Tiên Cát

 

2

Trần Thị Út

Nữ

1978

THCS Trưng Vương

 

3

Bùi Tuấn Sơn

Nam

1981

THCS Phượng Lâu

 

4

Đỗ Lan Thanh

Nữ

1980

THCS Tân Dân

 

5

Tạ Thị Điệp

Nữ

 

THCS Nông Trang

 

6

Nguyễn Thị Hải

Nữ

1978

THCS Dưu Lâu

 

7

Nguyễn Thị Hoàng Ngân

Nữ

1979

THCS Bạch Hạc

 

8

Nguyễn Thị Hồng

Nữ

 

THCS Nông Trang

 

9

Tạ Thị Bích Lan

Nữ

1978

THCS Thanh Đình

 

10

Hà Thị Mạnh Sáng

Nữ

1977

THCS Tân đức

 

11

Đào Thị Hương Thu

Nữ

1967

THCS Thọ Sơn

 

12

Nguyễn Thị Bích Việt

Nữ

1985

THCS Kim đức

 

13

Ngô Thị Hường

Nữ

 

THCS Hùng Lô

 

14

Hán Phạm Bình Thủy

Nữ

1978

THCS Thụy Vân

 

15

Đào Văn Thoa

Nam

1979

THCS Sông Lô

 

16

Hà Hồng Phương

Nam

1976

THCS Văn Lang

 

17

Nguyễn Thị Thu Hà

Nữ

1985

THCS Vân Cơ

 

18

Nguyễn Thị Thu Hương

Nữ

1979

THCS Bạch Hạc

 

19

Bùi Thị Hồng Ngát

Nữ

1982

THCS Sông Lô

 

20

Nguyễn Thị Hồng

Nữ

1978

THCS Lý Tự Trọng

 

21

Đoàn Mạnh Đức

Nam

 

THCS Vân Phú

 

22

Nguyễn Thu Hiền

Nữ

1978

THCS Tiên Cát

 

23

Nguyễn Thị An

Nữ

1980

THCS Hecman Gmainer

 

24

Đào Văn Thoa

Nam

 

THCS Hy Cương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Phú Thọ, thị xã Phú Thọ

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Trịnh Thị Tuyết Dung

Nữ

 

TH Hà Lộc

 

2

Phạm Thị Thu Hà

Nữ

 

TH Phong Châu

 

3

Nguyễn Văn Thực

Nam

 

TH Hùng Vương

 

4

Đinh Thị Quý

Nữ

 

TH Lê Đồng

 

5

Lê Thị Phương Dung

Nữ

 

TH Văn Lung

 

6

Nguyễn Thị Liên

Nữ

 

TH Văn Lung

 

7

Vũ Thị Thu Vân

Nữ

 

THCS Phong Châu

 

8

Nguyễn Hữu Mạnh

Nam

 

THCS Hà Lộc

 

9

Lê Đặng Việt Hồng

Nam

 

THCS Văn Lung

 

10

Nguyễn Tiến Lâm

Nam

 

THCS Hà Thạch

 

11

Lê Thu Phương

Nữ

 

THCS Sa Đéc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phú Thọ, huyện Cẩm Khê

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Nữ

1981

THCS thị trấn Sông Thao

 

2

Nguyễn Anh Dũng

Nam

1982

THCS Thụy Liễu

 

3

Trần Hồng Quân

Nam

1984

THCS Tạ Xá

 

4

Nguyễn Thị Thu Dung

Nữ

1985

THCS Tạ Xá

 

5

Nguyễn Thị Huệ

Nữ

1981

THCS Ngô Xá

 

6

Nguyễn Hữu Quí

Nam

1981

TH Tạ Xá 1

 

7

Trần Thị Hồng Hạnh

Nữ

1981

TH Chương Xá

 

8

Vi Thị Anh Thu

Nữ

1981

TH Tuy Lộc 2

 

9

Nguyễn Thị Kim Thoa

Nữ

1985

TH Ngô Xá

 

10

Nguyễn Thị Thu Hường

Nữ

1981

TH Ngô Quang Bích

 

11

Nguyễn Thị Lĩnh

Nữ

1984

THCS Cát Trù

 

 

Giáo viên Âm nhạc huyện Cẩm Khê

 

Phú Thọ, huyện Đoan Hùng

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Hoàng Thị Thanh Hải

Nữ

1986

TH Ngọc Quan

ĐH

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Phú Thọ, huyện Hạ Hòa

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Lê Thị Hồng Lan

Nữ

1981

THCS Yên Luật

ĐH

2

Vũ Thành Luân

Nam

1983

THCS Chuế Lưu

ĐH

3

Nguyễn Hồng Huân

Nam

1973

THCS Hạ Hòa

ĐH

4

Vũ Thị Hà

Nữ

1987

THCS

5

Ngô Quang Nam

Nam

1981

THCS Vĩnh Chân

6

Nguyễn Thị Hồng

Nữ

 

THCS Ấm Hạ

7

Cù Xuân Tăng

Nam

1968

THCS Ấm Thượng

ĐH

8

Nguyễn Thị Thuận

Nữ

1968

THCS Văn Lang

9

Lê Quang Hưng

Nam

1980

THCS Hiền Lương

10

Bùi Thu Đỉnh

Nữ

1977

THCS Vĩnh Chân

ĐH

11

Bùi Quyết Thắng

Nam

1985

THCS Hương Xạ

ĐH

12

Trình Văn Thành

Nam

1980

TH Quân Khê

ĐH

13

Nguyễn Hồng Hạnh

Nữ

1978

TH Mai Tùng

14

Mai Lệ Anh

Nữ

1980

TH Hạ Hòa

15

Nguyễn Thị Huyền

Nữ

1980

TH Hạ Hòa

ĐH

16

Phùng Thu Hường

Nữ

1977

TH Vĩnh Chân

ĐH

17

Hoàng Mai Dung

Nữ

1981

TH Lang Sơn

ĐH

18

Nguyễn Quốc Quân

Nam

1985

TH Hương Xạ

ĐH

19

Nguyễn Quốc Quang

Nam

1983

TH Minh Côi

20

Hà Thu Hiền

Nữ

1987

TH Ấm Hạ

21

Nguyễn Thị Thu

Nữ

1979

TH Yên Kỳ

22

Nguyễn Thị Huyền

Nữ

1984

TH Xuân Áng

23

Nguyễn Thị Lan

Nữ

1979

TH Gia Điền

24

Nguyễn Thị Hà

Nữ

1981

TH Văn Lang

25

Nguyễn Thị Tuyết

Nữ

1967

TH Yên Luật

ĐH

 

 

 

 

 

 

 

Phú Thọ, huyện Lâm Thao

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Phú Thọ, huyện Phù Ninh

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Thị Liên

Nữ

 

THCS Phú Nham

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Phú Thọ, huyện Tam Nông

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Minh Hải

Nam

 

THCS Văn Lương

 

2

Phạm Huyền Phương

Nữ

 

THCS Nguyễn Quang Bích

 

3

Phạm Thị Thu Hương

Nữ

 

TH Thanh Uyên

 

4

Nguyễn Thị Thu Uyên

Nữ

 

TH Thanh Uyên

 

5

Phạm Thị Thu Hằng

Nữ

 

TH Hương Nha

 

6

Nguyễn Thị Bích Thủy

Nữ

 

THCS Cổ Tiết

 

7

Nguyễn Thị Thu Hòa

Nữ

 

THCS Hương Nộn

 

8

Nguyễn Thị Bích Huyên

Nữ

 

TH Tam Cường

 

9

Nguyễn Minh Thúy

Nữ

 

THCS Hương Nha

 

10

Nguyễn Thị Minh Thịnh

Nữ

 

THCS Thanh Uyên

 

11

Hà Thị Thu Hiền

Nữ

 

TH Thượng Nông

 

12

Đỗ Văn Thực

Nam

 

THCS Thượng Nông

 

13

Nguyễn Thị Tuyết Minh

Nữ

 

TH Hương Nộn

 

14

Nguyễn Thị Thu Thùy

Nữ

 

TH Hương Nộn

 

15

Phạm Thị Khánh Ly

Nữ

 

THCS Hưng Hóa

 

16

Nguyễn Tứ Hùng

Nam

 

THCS Quang Hóa

 

17

Khổng Văn Lợi

Nam

 

THCS Tề Lễ

 

18

Nguyễn Văn Sỹ

Nam

 

TH Dâu Dương

 

19

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nữ

 

TH Dị Nậu

 

20

Hoàng Lan Phương

Nữ

 

TH Hưng Hóa

 

21

Nguyễn Thị Kim Dung

Nữ

 

TH Văn Lương

 

22

Nguyễn Thị Thu Hương

Nữ

 

TH Cổ Tiết

 

23

Lê Quang Tuyển

Nam

 

THCS Xuân Quang

 

24

Trần Văn Ngọ

Nam

 

TH Xuân Quang

 

 

 

 

 

 

 

 

Phú Thọ, huyện Tân Sơn

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nữ

1983

THCS Thu Ngạc

 

2

Hà Thị Năm

Nữ

1980

THCS Mĩ Thuận

 

3

Vũ Thị Thanh Bình

Nữ

1977

THCS Tân Phú

 

4

Trình Công Bình

Nam

1980

THCS Thạch Kiệt

 

5

Nguyễn Thị Kim Dung

Nữ

1979

THCS Thu Ngạc

 

6

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nữ

1979

THCS Kim Thượng

 

7

Đỗ Thị Tân

Nữ

1981

THCS Minh Đài

 

8

Hồ Sĩ Kiên

Nam

1980

TH Thạch Kiệt

 

9

Nguyễn Thị Thu Hà

Nữ

1980

TH Thu Ngạc

 

10

Đặng Thị Tuyên

Nữ

1982

TH Thạch Kiệt

 

11

Nguyễn Thị Phương

Nữ

1979

TH Tân Phú

 

12

Đàm Quốc Khánh

Nam

1977

TH Lai Đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

Phú Thọ, huyện Thanh Ba

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Khuất Thị Hải Yến

Nữ

 

THCS thị trấn Thanh Ba II

 

2

Hoàng Diệu Thúy

Nữ

 

THCS Đồng Xuân

 

3

Nguyễn Hữu Quốc

Nam

 

THCS Thái Thịnh

 

4

Cao Thị Thanh Hà

Nữ

 

TH Thái Thịnh

 

5

Nguyễn Thị Thu Hương

Nữ

 

TH Chí Tiên

 

6

Nguyễn Thị Thủy

Nữ

 

TH thị trấn Thanh Ba I

 

7

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Nữ

 

TH thị trấn Thanh Ba I

 

 

 

 

 

 

 

Phú Thọ, huyện Thanh Sơn

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Đinh Thị Thanh Vân

Nữ

1982

THCS Tự Thắng

ĐH

2

Hán Huy Hoàng

Nam

1979

THCS Thắng Sơn

ĐH

3

Cao Thị Hạnh

Nữ

1982

THCS Hương Cần

ĐH

4

Hoàng Thị Tuyết Minh

Nữ

1979

THCS Khả Cửu

ĐH

5

Phạm Thùy Chi

Nữ

1986

THCS Khả Cửu

ĐH

6

Vũ Xuân Sơn

Nam

1983

THCS Lê Quý Đôn

ĐH

7

Đinh Ngọc Hà

Nữ

1983

THCS Thạch Khoán

ĐH

8

Dương Đức Thắng

Nam

1975

THCS Tân Minh

 

9

Nguyễn Thành Công

Nam

1978

THCS Tân Minh

 

10

Nguyễn Duy Tài

Nam

1983

THCS Lương Nha

ĐH

11

Nguyễn Thị Hồng Sen

Nữ

1979

THCS Sơn Hùng

 

12

Nguyễn Hoàng Hiệp

Nam

1979

TH Tinh Nhuệ

ĐH

13

Nguyễn Thu Thủy

Nữ

1982

TH Yên Lãng

ĐH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phú Thọ, huyện Thanh Thủy

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Thị Chang

Nữ

1979

THCS Sơn Thủy

ĐH

2

Đỗ Mạnh Hà

Nam

1979

THCS Phượng Mao

ĐH

3

Đỗ Thị Kiều Vân

Nữ

1980

THCS La Phù

ĐH

4

Đinh Thị Nguyệt Hạnh

Nữ

1983

THCS Bảo Yên

ĐH

5

Đinh Ngọc Hải

Nam

1982

THCS Trung Nghĩa

 

6

Đoàn Văn Hòa

Nam

1978

THCS Tân Phương

 

7

Nguyễn Thị Thanh Loan

Nữ

1979

THCS Đoan Hà

 

8

Đoàn Thị Hạnh

Nữ

1982

THCS Xuân Lộc

 

9

Đoàn Thị Cầm

Nữ

1980

THCS Thanh Thủy

 

10

Đỗ Thị Mai Hương

Nữ

1979

THCS Sơn Thủy II

 

11

Hà Minh Phương

Nam

1985

THCS Tu Vũ

ĐH

12

Lương Thị Mai Thơm

Nữ

1983

TH Phượng Mao

ĐH

13

Phan Thị Bích Hằng

Nữ

1973

TH Tu Vũ

ĐH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phú Thọ, huyện Yên Lập

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Hoàng Huy Hải

Nam

1979

THCS  thị trấn I

 

2

Hà Thị Hải Yến

Nữ

1979

THCS Hưng Long

 

3

Nguyễn Thị Thu Hà

Nữ

1983

TH- THCS Nga Hoàng

 

4

Hoàng Thị Hải Hà

Nữ

1981

THCS Xuân Thủy

 

5

Nguyễn Thị Thúy Vân

Nữ

1979

THCS Đồng Thịnh

 

6

Hoàng Thị Dần

Nữ

1984

THCS Thượng Long

 

7

Ngô Thị Hòa

Nữ

1977

THCS Phúc Khánh

 

8

Đinh Thị Hảo

Nữ

1985

THCS Xuân Viên

 

9

Ngô Xuân Hồng

Nam

1983

Dân tộc nội trú Yên Lập

 

10

Hoàng Thị Thanh Minh

Nữ

1982

THCS thị trấn II

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên Âm nhạc huyện Yên Lập

 

Từ khóa:

nbsp nbsp

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Rss FeedẢnh đẹp

videoThống kê truy cập

  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 908
  • Tháng hiện tại: 40692
  • Tổng lượt truy cập: 5726797

Chuyên Mục

Sở hữu và quản lý Website: Lê Anh Tuấn (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo)