Giáo viên Âm nhạc ở Tuyên Quang

Đăng lúc: Thứ tư - 07/09/2011 14:53

Tuyên Quang, thành phố Tuyên Quang

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Quốc Hưng

Nam

1980

THCS Lê Quý Đôn

ĐH

2

Huỳnh Thu Hương

Nữ

 

THCS Lê Quý Đôn

-

3

Phạm Quế Chi

Nữ

1968

THCS Nông Tiến

4

Kiều Ngọc Hà

Nữ

1982

THCS Hồng Thái

5

Vũ Xuân Hải

Nam

1978

THCS Phan Thiết

6

Hoàng Hồng Hiến

Nữ

1987

THCS An Khang

-

7

Trần Thị Quỳnh Nga

Nữ

1982

THCS Tràng Đà

ĐH

8

Hoàng Thị Hải Vân

Nữ

1975

THCS Bình Thuận

9

Sùng Thị Thanh

Nữ

 

THCS Ỷ La

-

10

Lục Thị Hồng Thắm

Nữ

 

THCS Hưng Thành

-

11

Hà Thị Nhi

Nữ

 

THCS An Tường

-

12

Trương Thị Lan Anh

Nữ

1989

TH Hồng Thái

-

13

Nguyễn Thanh Bình

Nam

 

TH Hưng Thành

ĐH

14

Hoàng Thị Hồng Chuyên

Nữ

1976

TH Đội Cấn

-

15

Trần Duy Đức

Nam

1977

TH Phan Thiết

ĐH

16

Tô Thị Hải Hằng

Nữ

1986

TH Tràng Đá

17

Trần Ngọc Hoa

Nữ

1978

TH An Tường

-

18

Miêu Thị Thanh Hoa

Nữ

1983

TH Lưỡng Vượng

-

19

Kiều Thu Hồng

Nữ

1980

TH Nông Tiến

20

Nguyễn Thị Minh Huế

Nữ

1983

TH Hồng Thái

-

21

Ngô Phương Lan

Nữ

1984

TH An Tường

-

22

Nguyễn Thị Nga

Nữ

1982

TH Đội Cấn

-

23

Phạm Thị Bích Ngà

Nữ

1979

TH Đội Cấn

24

Nguyễn Như Quỳnh

Nữ

1983

TH Bình Thuận

-

25

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Nữ

1985

TH Ỷ La

-

26

Hà Thị Thu

Nữ

1980

TH Phan Thiết

ĐH

27

Lê Anh Tuấn

Nam

1981

TH Hồng Thái

28

Nguyễn Bích Vân

Nữ

1980

TH Phan Thiết

-

 

         

Tuyên Quang, huyện Chiêm Hóa

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nông Hải Đức

Nam

 

THCS Vĩnh Lộc

 

2

Nông Thu Hương

Nữ

1982

THCS Phúc Thịnh

 

3

Hà Vĩnh Lợi

Nam

 

THCS Phú Bình

 

4

Hà Đình Ngời

Nam

 

THCS Hòa An

 

5

Hà Phúc Trình

Nam

 

THCS Tân An

 

6

Ma Thị Nhường

Nữ

 

THCS Minh Quang

 

7

Ma Thị Trang

Nữ

 

THCS Tân Mĩ 2

 

8

Ma Thị Chung

Nữ

 

THCS Xuân Quang

 

9

Hứa Văn Tuyên

Nam

 

THCS Ngọc Hội

 

10

Đỗ Mai Văn

Nam

 

THCS Yên Nguyên

 

11

Quan Thị Thương

Nữ

 

THCS Tân Thịnh

 

12

Nguyễn Đình Kỷ

Nam

1989

THCS Hòa An

 

13

Hà Thị Thu Hường

Nữ

1981

TH Trung Hòa

 

14

Hà Đình Ngời

Nam

1981

TH Xuân Quang

 

15

Ma Thị Lan

Nữ

1985

TH Phúc Thịnh

 

16

Nguyễn Thị Thu Huyền

Nữ

1980

TH Vĩnh Lộc

 

17

Hoàng Thanh Huyền

Nữ

1983

TH Vinh Quang 2

 

18

Nguyễn Đình Kỷ

Nam

 

TH Bình Nhân

 

19

Ma Thị Đào

Nữ

 

TH Minh Quang

 

20

Nông Thị Hương

Nữ

 

TH Yên Nguyên

 

21

Nguyễn Đức Thảo

Nam

1980

TH Tân Thịnh

 

22

Ma Thị Phương

Nữ

1985

TH Phú Bình

 

23

Hoàng Thị Phượng

Nữ

1984

TH Hòa An

 

24

Hoàng Văn Tùy

Nam

1980

TH Tân An

 

25

Nguyễn Thanh Tùng

Nam

1979

TH Phúc Sơn

 

 

 

 

 

 

 

Tuyên Quang, huyện Hàm Yên

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Đoàn Văn Biên

Nam

1982

TH Bạch Xa

-

2

Đinh Công Bình

Nam

1986

TH Bắc Mục

-

3

Trương Xuân Dũng

Nam

1984

TH Thái Sơn

-

4

Tạ Lê Hà

Nam

1986

TH Trung Thành

-

5

Sầm Thị Linh

Nữ

1982

TH Hùng Thắng

-

6

Trần Thành Luân

Nam

1984

TH Thái Thủy

-

7

Nguyễn Thị Hồng Lý

Nữ

1978

TH Minh Dân

-

8

Ma Thị Kim Quy

Nữ

1986

TH Yên Thuận

-

 

 

 

 

 

 

 

Tuyên Quang, huyện Lâm Bình

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Ma Thị Tiền

Nữ

 

THCS Thổ Bình

 

2

Đinh Xuân Quang

Nam

 

Dân tộc nội trú Lâm Bình

 

3

Nguyễn Thị Ái

Nữ

 

THCS Lăng Can

 

4

Hoàng Văn Quang

Nam

 

TH Bình An

 

5

Nguyễn Thị Dung

Nữ

 

TH Lăng Can

 

6

Nguyễn Thị Tiên

Nữ

 

TH Lăng Can

 

7

Chẩu Huy Khảm

Nam

 

THCS Phúc Yên

 

8

Nguyễn Hoài Thương

Nữ

 

TH Thượng Lâm

 

9

Ma Thị Sen

Nữ

 

TH Thổ Bình

 

10

Lê Thị Thu Đồng

Nữ

 

TH Khuân Hà

 

11

Nông Đinh Huy

Nam

 

TH Xuân Lập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuyên Quang, huyện Na Hang

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Phạm Trung Dũng

Nam

 

THCS Năng Khả

 

2

Nông Thị Hồng Hương

Nữ

1986

THCS Thanh Tương

 

3

Hoàng Thị Thủy

Nữ

 

THCS Thị trấn Na Hang

 

4

Ma Thị Ngọc Viên

Nữ

 

THCS Sơn Phú

 

5

Phạm Trung Dũng

 

1987

THCS Sơn Phú

 

6

Hoàng Công Diễn

Nam

 

THCS Sinh Long

 

7

Hoàng Anh Tú

Nam

 

Dân tộc bán trú Thượng Nông

 

8

Bùi Thị Hoài Thanh

Nữ

1983

TH Thanh Tương

 

9

Nguyễn Thị Thúy Quyên

Nữ

1978

TH Năng Khả

 

10

Nguyễn Thị Ngọc

Nữ

1982

TH Thị trấn Na Hang

 

11

Nguyễn Kim Xuyến

Nữ

1978

TH Thị trấn Na Hang

 

12

Nông Thị Vui

Nữ

 

TH Thị trấn Na Hang

 

13

Hoàng Anh Tiến

Nam

 

TH Sơn Phú

 

14

Quan Thị Lan

Nữ

1988

TH Yên Hoa

 

15

Nguyễn Phi Sơn

Nam

 

TH Sinh Long

 

16

Nông Thị Hương

Nữ

 

TH Đà Vị

 

17

Hoàng Thị Điệp

Nữ

 

TH Đà Vị

 

18

Đoàn Minh Cương

Nam

 

Dân tộc nội trú Na Hang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuyên Quang, huyện Sơn Dương

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Trần Tuấn Đạt

Nam

1987

TH Đại Phú

 

2

Phùng Thị Nga

Nữ

1986

TH Đại Phú

 

3

Trần Thị Thúy

Nữ

1974

TH Đại Phú

 

4

Nguyễn Ngọc Tú

Nam

1983

TH Đăng Châu

 

5

Phạm Thị Ngọc Anh

Nữ

1986

TH Đăng Châu

 

6

Đào Hồng Quảng

Nam

1980

TH Hợp Hòa

 

7

Ma Thị Sâm

Nữ

1981

TH Hợp Hòa

 

8

Nguyễn Thanh Bình

Nữ

1981

TH Tân Trào

 

9

Lê Thị Thúy Minh

Nữ

1978

TH Sơn Nam

 

10

Lê Thị Linh

Nữ

1985

TH Đông Lợi

 

11

Phạm Thị Khai

Nữ

1978

TH Hào Phú

 

12

Viên Phương Mai

Nữ

1982

TH Hợp Thành

 

13

Phạm Mai Anh

Nữ

1983

TH Kháng Nhật

-

14

Nguyễn Đình Bắc

Nam

1980

TH Quyết Thắng

-

15

Vũ Thanh Bình

Nam

1979

TH Thiện Kế

-

16

Trần Thị Hải Nga

Nữ

1985

TH Thiện Kế

 

17

Trần Bá Chiến

Nam

1979

TH Đông Thọ 2

-

18

Ma Thị Duyên

Nữ

1981

TH 19-8

-

19

Lê Thị Hồng Gấm

Nữ

1980

TH Hồng Lạc

-

20

Lê Duy Hải

Nam

1986

TH Vân Sơn

-

21

Nguyễn Trung Hiếu

Nam

1980

TH Trung Yên

-

22

Đỗ Công Minh

Nam

1990

TH Đồng Quý

-

23

Lê Thị Lệ Hằng

Nữ

1982

TH Đồng Quý

 

24

Trần Thị Như Quỳnh

Nữ

1982

TH Cấp Tiến

-

25

Nguyễn Hoàng Tâm

Nam

1985

TH Cấp Tiến

 

26

Hoàng Văn Thọ

Nam

1978

TH Chí Thiết

 

27

Bùi Thị Thanh Thủy

Nữ

1989

TH Phúc Ứng

-

28

Dương Kim Ngọc

Nữ

1986

TH Phúc Ứng

 

29

Dương Thị Thùy

Nữ

1984

TH Phúc Ứng 2

 

30

Hoàng Vĩnh Trường

Nam

1981

TH Lương Thiện

-

31

Hoàng Thị Việt

Nữ

1978

TH Phú Lương

-

32

Đỗ Viết Văn

Nam

1984

TH Thượng Ấm

 

33

Nguyễn Trung Hiếu

Nam

1980

TH Tôn Đức Thắng

 

34

Phạm Thu Phương

Nữ

1986

TH Tuân Lộ

 

35

Trần Thị Ngọc Tú

Nữ

1983

TH Văn Phú

 

36

Nguyễn Thị Thùy Linh

Nữ

1985

TH Vĩnh Lợi

 

37

Phan Văn Kiên

Nam

1978

TH Lâm Xuyên

 

38

Nguyễn Tất Thắng

Nam

1987

TH Sầm Dương

 

39

Nguyễn Hồng Tấm

Nữ

1986

TH Thanh Phát

 

40

Dương Tú Chinh

Nữ

1981

TH Tú Thịnh

 

41

Lương Huyền Trang

Nữ

1987

TH Lê Văn Hiến

 

42

Phùng Thị Dung

Nữ

1987

THCS Bình Yên

 

43

Nguyễn Việt Hà

Nữ

1984

THCS Cấp Tiến

 

44

Nguyễn Phương Hoa

Nữ

1989

THCS Chí Thiết

 

45

Phạm Thị Hương

Nữ

1987

THCS Đông Lợi

 

46

Nguyễn Minh Loan

Nữ

1984

THCS Đồng Quý

 

47

Phùng Văn Thắng

Nam

1982

THCS Đông Thọ 1

 

48

Phạm Thị Hường

Nữ

1989

THCS Đông Thọ 2

 

49

Bùi Mạnh Tiến

Nam

1986

THCS Hồng Thái

 

50

Đặng Thị Biên Thùy

Nữ

1985

THCS Hợp Thành

 

51

Trần Thị Bích Hiển

Nữ

1986

THCS Kháng Nhật

 

52

Nguyễn Mạnh Thắng

Nam

1985

THCS Kỳ Lâm

 

53

Nguyễn Thị Mai Vần

Nữ

1988

THCS Lương Thiện

 

54

Nguyễn Thị Hương Giang

Nữ

1986

THCS Minh Thanh

 

55

Trần Văn Sơn

Nam

1986

THCS Ninh Lai

 

56

Nguyễn Trọng Hào

Nam

1986

THCS Phú Lương

 

57

Vũ Thị Huyền Trang

Nữ

1987

THCS Phúc Ứng

 

58

Trần Thị Kim Dung

Nữ

1980

THCS Quyết Thắng

 

59

Dương Thị Thu Thủy

Nữ

1985

THCS Sơn Nam

 

60

Nguyễn Thị Sáu

Nữ

1987

THCS Tam Đa

 

61

Đào Quý Quân

Nam

1987

THCS Thiện Kế

 

62

Trần Thanh Tuấn

Nam

1987

THCS Thượng Ấm

 

63

Trần Thị Thu Hương

Nữ

1988

THCS Trung Yên

 

64

Triệu Thị Hồng Thắm

Nữ

1988

THCS Tuân Lộ

 

65

Đào Thị Phương Anh

Nữ

1986

THCS Vĩnh Lợi

 

66

Phan Thị Hằng

Nữ

1985

THCS Văn Phú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuyên Quang, huyện Yên Sơn

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Vũ Thị Bích

Nữ

1983

TH Tiến Bộ

-

2

Kiều Ngọc Châu

Nữ

1985

THCS Kim Phú

3

Dương Thị Kim Cúc

Nữ

1984

TH Thái Long

-

4

Lê Túy Điệp

Nữ

1989

TH Trung Trực

-

5

Hoàng Hương Giang

Nữ

1986

THCS Mỹ Bằng

6

Nguyễn Thị Thu Giang

Nữ

1985

THCS Trung Môn

7

Trương Thị Hà

Nữ

1987

TH Tân Tiến

-

8

Chu Mạnh Hà

Nam

1983

TH Phú Thịnh

-

9

Nông Thị Hằng

Nữ

1988

TH Quang Trung

-

10

Vũ Thị Thu Hằng

Nữ

1979

TH Mỹ Lâm

-

11

Nông Thị Hiên

Nữ

1990

TH Xuân Vân

-

12

Lê Thanh Hiên

Nữ

1983

TH Trung Minh

-

13

Nguyễn Trung Hiếu

Nam

1988

TH Chiêu Yên

-

14

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Nữ

1981

TH Kim Phú

-

15

Trần Thị Huế

Nữ

1987

TH Tứ Quân

-

16

Lê Thị Huệ

Nữ

1990

TH Phú Lâm

-

17

Nguyễn Việt Hưng

Nam

1990

TH Tiến Bộ

-

18

Ngô Thị Mai Hương

Nữ

1986

TH Hùng Lợi

-

19

Lê Thị Hương

Nữ

1985

TH Trung Sơn

-

20

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nữ

1980

TH Trung Môn

-

21

Nguyễn Quang Huy

Nam

1968

THCS Tứ Quân

22

Trần Vũ Lâm

Nam

1984

TH Sơn Lạc

-

23

Miêu Thị Hoa Mai

Nữ

1984

TH Hoàng Khai

-

24

Cù Trịnh Nam

Nam

1981

TH Kiến Thiết

-

25

Vũ Thị Kim Ngân

Nữ

1983

TH Thắng Quân

26

Nguyễn Thị Nhung

Nữ

1986

TH Chân Sơn

-

27

Vi Quý Ngọc Tâm

Nam

1987

THCS Thắng Quân

28

Nguyễn Thị Thu Thủy

Nữ

1987

TH Sơn Lạc

-

29

Trần Thị Trâm

Nữ

1986

THCS Thái Bình

30

Nguyễn Thị Mai Trang

Nữ

1989

TH Mỹ Lâm

-

31

Lê Thị Việt

Nữ

1980

TH An Khang

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ khóa:

nbsp nbsp

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Rss FeedẢnh đẹp

videoThống kê truy cập

  • Đang truy cập: 33
  • Hôm nay: 427
  • Tháng hiện tại: 4688
  • Tổng lượt truy cập: 5583239

Chuyên Mục

Sở hữu và quản lý Website: Lê Anh Tuấn (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo)