Sách giáo khoa Âm nhạc và sách giáo viên

Theo qui định của chương trình môn Âm nhạc, sách giáo khoa ở từng lớp sẽ lựa chọn các nội dung cụ thể và sắp xếp các nội dung đó vào từng tiết học.

Ở Tiểu học, mỗi tiết có từ một đến hai nội dung, tiết có một nội dung thường là tiết học hát. Tiết có hai nội dung thường là ôn tập bài hát và một nội dung khác như: kể chuyện âm nhạc, giới thiệu nhạc cụ, nghe nhạc hoặc tập đọc nhạc. Ngoài các nội dung kể trên, sách giáo khoa còn sắp xếp một số tiết dành cho việc ôn tập, kiểm tra các nội dung đã học. Học hát là nội dung trọng tâm của môn Âm nhạc ở Tiểu học. Một bài hát được dạy trong một tiết và còn được ôn tập trong một vài tiết sau. Thời lượng dạy và ôn tập bài hát chiếm từ 50% đến 80% thời lượng cả chương trình âm nhạc ở tiểu học.

Ở Trung học cơ sở, mỗi tiết có từ một đến ba nội dung, tiết có một nội dung thường là tiết học hát. Tiết có 2 hoặc 3 nội dung thường kết hợp giữa việc ôn tập bài hát, ôn tập Tập đọc nhạc, Nhạc lí hoặc Âm nhạc thường thức. Ngoài các nội dung kể trên, sách giáo khoa còn sắp xếp một số tiết dành cho việc ôn tập, kiểm tra các nội dung đã học.