Giáo viên Âm nhạc ở Bà Rịa- Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Vũ Ngân Hà

Nữ

1984

THCS Nguyễn Trãi

 

2

Nguyễn Thị Mộng Thu

Nữ

1982

THCS Kim Đồng

 

3

Nguyễn Thị Tươi

Nữ

1982

THCS Kim Đồng

 

4

Lê Văn Khánh

Nam

1972

THCS Nguyễn Thanh Đằng

 

5

Trịnh Thị Thu Hà

Nữ

1979

THCS Phước Nguyên

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Thị An Giang

Nữ

1977

THCS Vũng Tàu

 

2

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Nữ

1982

THCS Nguyễn An Ninh

 

3

Nguyễn Thị Hồng Lan

Nữ

1984

THCS Nguyễn An Ninh

 

4

Nguyễn Thị Điệp

Nữ

1979

THCS Nguyễn Thái Bình

 

5

Ngô Nguyễn Thị Thu Hằng

Nữ

1980

THCS Trần Phú

 

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, huyện Châu Đức

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Lê Thị Kim Thư

Nữ

1984

THCS Láng Lớn

 

2

Mai Nhạc

Nam

1971

THCS Nguyễn Công Trứ

 

3

Hồ Thị Trà

Nữ

1976

THCS Nguyễn Công Trứ

 

4

Nguyễn Thị Nhã Uyên

Nữ

1984

THCS Trần Hưng Đạo

 

5

 

 

 

 

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, huyện Côn Đảo

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Hà Văn Dũng

Nam

1979

THCS Côn Đảo

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, huyện Đất Đỏ

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Lê Thị Hiền

Nữ

1984

THCS Đất Đỏ

 

2

Lê Xuân Thành

Nam

1976

THCS Châu Văn Biếc

 

3

Nguyễn Thị Liên

Nữ

1979

THCS Phước Thạnh

 

4

Phạm Thị Kim Thu

Nữ

1981

THCS Đất Đỏ

 

5

Trần Thị Huấn

Nữ

1982

THCS Láng Dài

 

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, huyện Long Điền

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Nữ

1984

THCS Nguyễn Trãi

 

2

Nguyễn Tiến Hùng

Nam

1987

THCS Văn Lương

 

3

Phạm Thị Hồng Mai

Nữ

1979

THCS Nguyễn Trãi

 

4

Nguyễn Cao Chức

Nam

1980

THCS Văn Lương

 

5

Đỗ Thị Hồng Vân

Nữ

1980

THCS Huỳnh Tịnh Của

 

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, huyện Tân Thành

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Trung Hội

Nam

1982

THCS Tóc Tiên

 

2

Trần Thị Kim Oanh

Nữ

1984

THCS Tóc Tiên

 

3

Tống Văn Chính

Nam

1977

THCS Hùng Vương

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, huyện Xuyên Mộc

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Văn Trúng

Nam

1971

THCS Phước Bửu

 

2

Mai Thị Mỹ Châu

Nữ

1982

THCS Chu Văn An

 

3

Trần Thị Vân

Nữ

1981

THCS Bông Trang

 

4

Trần Ngọc Anh

Nam

1983

TH Huỳnh Minh Thạnh

 

5

Lê Thị Như Thủy

Nữ

1982

THCS Quang Trung