Giáo viên Âm nhạc ở Bình Định

Bình Định, thành phố Qui Nhơn

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Minh Hà

Nam

 

THCS Hải Cảng

 

2

Dương Thanh Nguyễn

Nam

 

THCS Quang Trung

 

3

Nguyễn Thị Hồ

Nữ

 

THCS Lê Lợi

 

4

Nguyễn Thị Hoài Thương

Nữ

 

THCS Nhơn Bình

 

5

Trần Thị Minh Phúc

Nữ

 

THCS Nhơn Phú

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình Định, thị xã An Nhơn

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Hà Anh Duy

Nam

 

THCS Nhơn An

 

2

Đoàn Thị Huệ

Nữ

 

THCS Nhơn Hưng

 

3

Trần Vĩnh Tường

Nam

 

THCS Nhơn Thành

 

4

Lê Thị Hồng Cẩm

Nữ

 

THCS Nhơn Thành

 

5

Nguyễn Thị Thúy Kiều

Nữ

 

THCS Nhơn Hòa

 

6

Nguyễn Thị Định

Nữ

 

THCS Đập Đá

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình Định, huyện An Lão

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Phạm Thị Kim Thoa

Nữ

1982

Dân tộc nội trú An Lão

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Bình Định, huyện Hoài Ân

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Bình Định, huyện Hoài Nhơn

Phụ trách môn Âm nhạc của Phòng Giáo dục Hoài Nhơn: Huỳnh Thanh Phong

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Mai Xuân Đào

Nam

 

THCS Hoài Hương

 

2

Huỳnh Hiếu

Nam

 

THCS Hoài Châu

 

3

Nguyễn Phong Hạnh

Nam

 

THCS Tam Quan Nam

 

4

Nguyễn Khánh Dương

Nam

 

THCS Tam Quan Bắc

 

5

Lê Tấn Phong

Nam

 

THCS Hoài Tân

 

6

Nguyễn Hùng Tiến

Nam

 

THCS Tam Quan

 

7

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Nữ

 

THCS Tam Quan Nam

 

8

Đào Thị Thanh Thúy

Nữ

 

THCS Hoài Thanh

 

9

Trần Hoàng Thu Trang

Nữ

 

THCS Đào Duy Từ

 

 

 

 

 

 

 

Bình Định, huyện Phù Cát

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Lê Quang Trọng

Nam

 

THCS Cát Trinh

 

2

Trần Đình Cương

Nam

 

THCS Ngô Mây

 

3

Võ Ngọc Việt

Nam

 

THCS Cát Hanh

 

4

Huỳnh Văn Thời

Nam

 

THCS Cát Tường

 

5

Vương Quốc Long

Nam

 

THCS Cát Khánh

 

6

Mai Công Tình

Nam

 

THCS Cát Khánh

 

7

Trần Thái Nhơn

Nam

 

THCS Cát Tiến

 

8

Phạm Thị Út

Nữ

 

THCS Cát Hải

 

9

Nguyễn Thị Hậu

Nữ

 

THCS Cát Tiến

 

10

Lê Tuấn Kiệt

Nam

 

THCS Cát Lâm

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình Định, huyện Phù Mỹ

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Trần Quang Đức

Nam

 

THCS Mỹ Quang

 

2

Võ Thanh Tùng

Nam

 

THCS Mỹ Trinh

 

3

Phan Văn Hiền

Nam

 

THCS Mỹ An

 

4

Hà Thu Phương

Nữ

 

THCS Mỹ Thọ

 

5

Nguyễn Thanh Hùng

Nam

 

THCS Mỹ Tài

 

6

Nguyễn Thị Hòa

Nữ

 

THCS Mỹ Lộc

 

7

Khổng Phúc Thái Hiền

Nữ

 

THCS Mỹ Đức

 

8

Đỗ Thùy Trang

Nữ

 

THCS Mỹ Chánh

 

9

Nguyễn Thị Bích Nhi

Nữ

 

THCS Mỹ Phong

 

10

Trần Thị Ánh Tuyết

Nữ

 

THCS Mỹ Thắng

 

11

Nguyễn Hữu Hạnh

Nam

 

THCS Mỹ Hòa

 

12

Trần Văn Nhân

Nam

 

THCS Mỹ Lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình Định, huyện Tuy Phước

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Bình Định, huyện Tây Sơn

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Bình Định, huyện Vân Canh

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Đàm Thị Tuyết

Nữ

 

THCS Canh Vinh

 

2

Trần Thị Anh Vân

Nữ

 

THCS Canh Hiển

 

3

Nguyễn Đức Thắng

Nam

 

THCS Thị trấn Vân Canh

 

4

Lê Thị Anh Thư

Nữ

 

THCS Bán trú Canh Thuận

 

5

Phạm Quý Trưng

Nam

 

Dân tộc bán trú Canh Liên

 

6

Nguyễn Xuân Ngọc Thoa

Nữ

1984

Dân tộc nội trú Vân Canh

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình Định, huyện Vĩnh Thạnh

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Trương Thanh Bình

Nam

 

Dân tộc nội trú Vĩnh Thạnh

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5