Giáo viên Âm nhạc ở Bình Thuận

Bình Thuận, thành phố Phan Thiết

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nam

 

THCS Nguyễn Đình Chiểu

 

2

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Nữ

 

THCS Lương Thế Vinh

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Bình Thuận, thị xã La Gi

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Thị Kim Ngân

Nữ

 

THCS Tân An

 

2

Nguyễn Nhật Tảo

Nam

 

THCS Phước Hội 2

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Bình Thuận, huyện Bắc Bình

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Trần Thị Tuyết Dung

Nữ

 

THCS Bình An

 

2

Phạm Thùy Lâm

Nữ

 

THCS Chợ Lầu

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Bình Thuận, huyện Đức Linh

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Thành Trung

Nam

 

THCS Nam Chính

 

2

Hồ Thị Thanh Dung

Nữ

 

THCS Võ Xu

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Bình Thuận, huyện Hàm Tân

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Ngô Trí Thương

Nam

 

THCS Tân Minh

 

2

Trương Thị Ngọc Dung

Nữ

 

THCS Tân Đức

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Bình Thuận, huyện Hàm Thuận Bắc

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Đinh Thị Ngọc Hằng

Nữ

 

THCS Hàm Đức

 

2

Nguyễn Đức Toàn

Nam

 

THCS Phú Long

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Bình Thuận, huyện Hàm Thuận Nam

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Thị Phương Nam

Nữ

1981

THCS Hàm Minh

 

2

Lại Xuân Khoa

Nam

 

THCS Thuận Nam

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Bình Thuận, huyện Phú Quý

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Huỳnh Thị Tiểu Trinh

Nữ

 

THCS Long Hải

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Bình Thuận, huyện Tánh Linh

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

Nữ

1981

Dân tộc nội trú Tánh Linh

ĐH

2

Phạm Thị Kim Quyên

Nữ

 

THCS Nghị Đức

 

3

Nguyễn Ngọc Quân

Nam

 

THCS Gia Huynh

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Bình Thuận, huyện Tuy Phong

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Hoàng Thanh

Nữ

 

THCS Võ Thị Sáu

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5