Giáo viên Âm nhạc ở Đắk Lắk

Đăk Lăk, thành phố Buôn Ma Thuột

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Đăk Lăk, thị xã Buôn Hồ

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Đăk Lăk, huyện Buôn Đôn

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Phan Tất Dực

Nam

1972

THCS Hồ Tùng Mậu

2

Lưu Thị Ánh Hoa

Nữ

1980

THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

ĐH

3

H Năk E Ban

Nữ

1980

THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

4

Nguyễn Thu Nguyệt

Nữ

 

THCS Trần Quang Diệu

 

 

 

 

 

 

 

Đăk Lăk, huyện Cư Kuin

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Đăk Lăk, huyện Cư M’gar

(Danh sách này hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Phùng Quang Hiếu

Nam

1984

Dân tộc nội trú Cư M'gar

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Đăk Lăk, huyện Ea H’leo

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Đinh Lệ Lê Na

Nữ

 

TH Nguyễn Trãi

 

2

Đinh Lệ Giang Thủy

Nữ

 

TH Nguyễn Viết Xuân

 

3

Nguyễn Thị Tân

Nữ

 

TH Eawy

 

4

Chu Anh Dũng

Nam

 

THCS Y Jút

 

5

Nguyễn Văn Liên

Nam

 

THCS Nguyễn Du

 

6

Nguyễn Mạnh Thường

Nam

 

THCS Lê Hồng Phong

 

7

Nguyễn Thị Minh Phương

Nữ

 

THCS Lê Hồng Phong

 

8

Đỗ Thị Thanh Bình

Nữ

 

THCS Lê Quý Đôn

 

9

Đinh Thị Ngọc Bích

Nữ

 

THCS Lê Quý Đôn

 

10

Nguyễn Thị Linh Na

Nữ

 

THCS Ngô Quyền

 

11

Nguyễn Văn Hòa

Nam

 

TH Y Jút

 

12

H’ Sa Ra KSơn

Nam

 

Dân tộc nội trú Ea Hleo

 

13

Đinh Thị Vĩnh Ninh

Nữ

 

THCS Nguyễn Du

 

14

Kiều Thị Trang

Nữ

 

THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

15

Nguyễn Thị Tân

Nữ

 

THCS Lê Lợi

 

16

Huỳnh Thị Xuân Diễm

Nữ

 

THCS Nguyễn Văn Trỗi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăk Lăk, huyện Ea Kar

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Phạm Quang Hoài

Nam

1978

THCS Phạm Hồng Thái

 

2

Lê Xuân Duyến

Nam

1980

THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

3

Phạm Thị Hà

Nữ

 

THCS Trần Phú

 

4

Lương Phú Quận

Nam

 

THCS Phan Chu Trinh

 

5

Trần Tố Mai

Nữ

 

THCS Chu Văn An

 

6

Hà Văn Tuyển

Nam

1986

THCS Hoàng Diệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăk Lăk, huyện Ea Súp

(Danh sách này hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Thị Trâm Anh

Nữ

1986

Dân tộc nội trú Ea Súp

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Đăk Lăk, huyện Krông Ana

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Đăk Lăk, huyện Krông Bông

(Danh sách này hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Thị Kim Anh

Nữ

1987

TH Sơn Tây

ĐH

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Đăk Lăk, huyện Krông Buk

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Đăk Lăk, huyện Krông Năng

(Danh sách này hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Y Sowel Kbuôr

Nam

1980

Dân tộc nội trú Krông Năng

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Đăk Lăk, huyện Krông Pak

(Danh sách này hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Thị Thúy Hà

Nữ

1982

Dân tộc nội trú Krông Pak

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Đăk Lăk, huyện Lắk

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Lê Thị Ngọc Lan

Nữ

1985

THCS Hùng Vương

ĐH

2

Hoàng Thị Tám

Nữ

1983

THCS Nguyễn Đức Cảnh

ĐH

3

Nguyễn Thủy Tiên

Nữ

1984

THCS Nguyễn Viết Xuân

 

4

Rơ com Ble

Nam

1978

THCS Chu Văn An

 

5

Nguyễn Thị Lưu

Nữ

1985

THCS Lê Quý Đôn

6

Lý Lâm Lực

Nam

1982

THCS Lê Lợi

 

7

Nguyễn Thùy Trang

Nữ

1987

THCS Nguyễn Trãi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăk Lăk, huyện M’ Drăk

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Lê Ngọc Tuyên

Nam

1976

THCS Hoàng Văn Thụ

2

Phạm Thị An

Nữ

1979

THCS Hùng Vương

3

Trần Thị Lan Phương

Nữ

1979

THCS Trần Hưng Đạo

4

Hoàng Xuân Xanh

Nam

1982

THCS Nguyễn Khuyến

5

Nguyễn Trần Mộng Thụy

Nữ

1978

THCS Hùng Vương