Giáo viên Âm nhạc ở Điện Biên

Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Đặng Duy Hưng

Nam

 

THCS Nam Thanh

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Điện Biên, thị xã Mường Lay

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Điện Biên, huyện Điện Biên

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Thị Bão

Nữ

 

THCS Noong Luống

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Điện Biên, huyện Điện Biên Đông

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Phạm Văn Hoàn

Nam

1987

THCS Tìa Dình

ĐH

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Điện Biên, huyện Mường Ảng

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Đặng Thị Thu Hường

Nữ

1987

THCS Thị trấn Mường Ảng

ĐH

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Điện Biên, huyện Mường Chà

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Điện Biên, huyện Mường Nhé

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Điện Biên, huyện Tủa Chùa

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Bùi Thị Ánh

Nữ

1987

TH Huổi Só

ĐH

2

Nguyễn Đình Thi

Nam

1985

THCS Trung Thu

ĐH

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Điện Biên, huyện Tuần Giáo

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Thị Hiệp

Nữ

1983

TH Ban Mai

ĐH

2

Dương Thị Vân

Nữ

1981

THCS Quán Nưa

ĐH

3

Nguyễn Quang Trung

Nam

1982

THCS Rạng Đông

ĐH

4

 

 

 

 

 

5