Giáo viên Âm nhạc ở Gia Lai

Gia Lai, thành phố Pleiku

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Gia Lai, thị xã An Khê

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Gia Lai, thị xã Ayun Pa

(Danh sách này hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Rahlan Very

Nam

1977

Dân tộc nội trú Ayun Pa

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Gia Lai, huyện Chư Păh

(Danh sách này hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Phạm Thị Thuận

Nữ

1980

Dân tộc nội trú Chư Păh

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Gia Lai, huyện Chư Prông

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Thị Liên Phương

Nữ

1983

THCS Lý Tự Trọng

 

2

Từ Thị Thanh Thủy

Nữ

1971

Dân tộc nội trú Chưprông

 

3

Phan Thị Lý

Nữ

1983

THCS Lê Lợi

 

4

Lê Thị Liên

Nữ

 

THCS Nguyễn Đình Chiểu

 

 

 

 

 

 

 

 

Gia Lai, huyện Chư Pưh

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Thị Kim Thuận

Nữ

1979

THCS Nguyễn Trãi

ĐH

2

Vương Ngọc Chánh

Nam

1977

THCS Nguyễn Trãi

ĐH

3

Nguyễn Thị Hà

Nữ

1983

THCS Ama Trang Lơng

ĐH

4

Nguyễn Thị Phước

Nữ

1983

THCS Lý Thường Kiệt

5

Nay H’ Quyên

Nữ

1983

Dân tộc nội trú Chưpưh

ĐH

 

 

 

 

 

 

 

Gia Lai, huyện Chư Sê

(Danh sách này hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Rơ Chăm Y Khăm

Nam

1968

Dân tộc nội trú Chư Sê

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Gia Lai, huyện Đắk Đoa

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Gia Lai, huyện Đak Pơ

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Huỳnh Chí Phúc

Nam

1982

THCS Trần Quốc Tuấn

 

2

Nguyễn Thị Thục Vũ

Nữ

1985

THCS Đào Duy Từ

 

3

Nguyễn Thị Hồng Ngoan

Nữ

1985

THCS Nguyễn Du

 

4

Võ Thành Cao

Nam

1985

THCS Nguyễn Văn Trỗi

 

5

Đỗ Thị Minh Xuân

Nữ

1984

THCS Kim Đồng

 

6

Đinh Hoàng Út Bạch Thủy

Nữ

1987

THCS Phan Bội Châu

 

7

Trần Thị Hồng Phi

Nữ

1984

THCS Đào Duy Từ

 

8

Lê Thanh Minh

Nam

1970

Dân tộc nội trú Đak Pơ

 

 

 

 

 

 

 

 

Gia Lai, huyện Đức Cơ

(Danh sách này hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Tuấn Anh

Nam

1985

Dân tộc nội trú Đức Cơ

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Gia Lai, huyện la Grai

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Lê Thị Phương Loan

Nữ

1983

THCS Trần Phú

 

2

Đặng Trung Thành

Nam

 

THCS Chu Văn An

 

3

Đào Thị Tiên

Nữ

 

THCS Tôn Đức Thắng

 

4

Vương Thị Phương Tuyền

Nữ

1985

THCS Nguyễn Du

 

5

Nguyễn Thị Hồng Diễm

Nữ

1982

THCS Hùng Vương

 

 

 

 

 

 

 

 

Gia Lai, huyện la Pa

(Danh sách này hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nay Nhất

Nam

1977

Dân tộc nội trú la Pa

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Gia Lai, huyện K’bang

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Trịnh Văn Khôi

Nam

 

THCS Sơn Lang

 

2

Nguyễn Mậu Vinh

Nam

 

THCS Chu Văn An

 

3

Đào Thế Anh

Nam

 

TH Trạm Lập

 

4

Lương Quang Trung

Nam

 

THCS bán trú Kroong

 

5

Nguyễn Thị Thu Thủy

Nữ

1987

Dân tộc nội trú K'bang

 

 

 

 

 

 

 

 

Gia Lai, huyện Kông Chro

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Gia Lai, huyện Krông Pa

(Danh sách này hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Nữ

1967

Dân tộc nội trú Krông Pa

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Gia Lai, huyện Mang Yang

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Trần Thị Tuyết

Nữ

1983

THCS Chu Văn An

 

2

Võ Thị Ánh Tuyết

Nữ

1981

THCS Lê Quý đôn

 

3

Huỳnh Thị Bích Nga

Nữ

1979

TH Thị trấn Kon Dơng số 1

ĐH

4

Giáp Đức Trung

Nam

1986

Dân tộc nội trú Mang Yang

 

5

Trịnh Thị Phương

Nữ

1982

TH Đăk Yắ

 

6

Nguyễn Thị Thanh Thương

Nữ

1988

THCS Con Chiêng

 

7

Trần Thị Nga

Nữ

 

THCS Quang Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

Gia Lai, huyện Phú Thiện

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Hồ Xuân Nhạn

Nam

1982

THCS Nguyễn Trung Trực

ĐH

2

Nguyễn Thị Vỹ Lam

Nữ

1980

Dân tộc nội trú Phú Thiện

ĐH

3

Phan Thị Liễu

Nữ

1988

THCS Trần Quốc Toản

ĐH

4

Nguyễn Quốc Cường

Nam

1986

TH Kpăklơng

ĐH

5

Nguyễn Văn Cường

Nam

 

TH Nguyễn Văn Trỗi

6

Hồ Minh Châu

Nam

 

TH Chu Văn An

ĐH

7

Nguyễn Văn Thức

Nam

 

TH Phan Châu Trinh

ĐH

8

Huỳnh Thị Thanh Giang

Nữ

1988

THCS Trưng Vương

9

Nguyễn Thị Thập

Nữ

 

TH Nguyễn Trãi

10

Phạm Duy

Nam

 

THCS Quang Trung

ĐH

11

Nguyễn Tấn Phúc

Nam

 

TH Kim Đồng

ĐH