Giáo viên Âm nhạc ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Nữ

 

THCS Nam Hà

 

2

Nguyễn Thị Tuyết

Nữ

 

THCS Nam Hà

 

3

Nguyễn Thị Tuyết Lê

Nữ

 

THCS Nguyễn Du

 

4

Nguyễn Thị Hồng Thắm

Nữ

 

THCS Lê Văn Thiêm

 

5

Thiều Thị Hồng Vân

Nữ

 

THCS Lê Bình

 

6

Nguyễn Anh Tuấn

Nam

 

THCS Đại Nai

 

7

Phạm Hồng Thái

Nữ

 

THCS Hưng Đồng

 

8

Nguyễn Thị Hoa Lê

Nữ

 

THCS Hưng Đồng

 

9

Dương Thị Thanh Nga

Nữ

 

THCS Thạch Trung

 

10

Nguyễn Huy Hoàng

Nam

 

THCS Quang Trung

 

11

Nguyễn Thị Lệ Giang

Nữ

 

THCS Thạch Linh

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Kiều Đình Nam

Nam

 

THCS Trung Lương

 

2

Nguyễn Thị Phi Yến

Nữ

 

THCS Nam Hồng

 

3

Bùi Thiết Hùng

Nam

 

THCS Nam Hồng

 

4

Trần Thị Hải

Nữ

 

THCS Bắc Hồng

 

5

Biên Thị Thúy Nhung

Nữ

 

THCS Thuận Lộc

 

6

Phan Thị Hoa

Nữ

 

THCS Đức Thuận

 

7

Phan Đình Sỹ

Nam

 

THCS Đậu Liên

 

8

Trần Thị Quỳnh

Nữ

 

THCS Bắc Hồng

 

9

Nguyễn Thị Thu

Nữ

 

THCS Đức Thuận

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Hà Tĩnh, huyện Can Lộc

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Hà Tĩnh, huyện Đức Thọ

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Phạm Thị Hiệp

Nữ

1978

THCS Bình Thịnh

 

2

Trần Thị Kim Thoan

Nữ

 

THCS Yên Trấn

 

3

Nguyễn Xuân Long

Nam

 

THCS Yên Trấn

 

4

Phạm Bá Tĩnh

Nam

 

THCS Hoàng Xuân Hãn

 

5

Trần Thị Hiền

Nữ

 

THCS Đồng Lạng

 

6

Hoàng Thị Hiền

Nữ

 

THCS Lê Văn Thiêm

 

7

Đinh Sỹ Thống

Nam

 

THCS Đặng Quang Linh

 

8

Hà Thị Hồng Lan

Nữ

 

THCS Lê Hồng Phong

 

9

Trần Thị Quý

Nữ

 

THCS Thanh Dũng

 

10

Lê Quốc Hương

Nữ

 

THCS Lê Ninh

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Phạm Thị Hiệp, trường THCS Bình Thịnh, Đức Thọ

Hà Tĩnh, huyện Hương Khê

 (Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Hoàng Công Ánh

Nam

 

Dân tộc nội trú Hương Khê

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Hà Tĩnh, huyện Hương Sơn

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Thị Hiền

Nữ

 

THCS Kỳ Khang

 

2

Trương Mạnh Hùng

Nam

 

THCS Kỳ Tây

 

3

Nguyễn Thị Quế

Nữ

 

THCS Kỳ Tân

 

4

Dương Thị Lan Hương

Nữ

 

THCS Kỳ Văn

 

5

Nguyễn Thị Đỉnh

Nữ

 

THCS Phong Bắc

 

6

Lê Xuân Tường

Nam

 

THCS Kỳ Xuân

 

7

Lê Thị Thủy

Nữ

 

THCS Kỳ Tân

 

8

Nguyễn Tiến Lam

Nam

 

THCS Kỳ Ninh

 

9

Dương Đình Lê Văn

Nam

 

THCS Phú Thọ

 

10

Nguyễn Văn Toàn

Nam

 

THCS Thị trấn Kỳ Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Tĩnh, huyện Lộc Hà

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Hà Tĩnh, huyện Nghi Xuân

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Phan Hồng Hà

Nữ

1984

THCS Tân Lâm

 

2

Lê Thị Hằng

Nữ

 

THCS Hàm Nghi

 

3

Trương Thị Ngần

Nữ

 

THCS Hàm Nghi

 

4

Nguyễn Thị Quỳnh

Nữ

 

THCS Phan Huy Chú

 

5

Trần Thị Hương Giang

Nữ

 

THCS Phan Huy Chú

 

 

 

 

 

 

 

Cô Phan Hồng Hà, trường THCS Tân Lâm, Thạch Hà

Hà Tĩnh, huyện Vũ Quang

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5