Giáo viên Âm nhạc ở Hậu Giang

Hậu Giang, thị xã Ngã Bảy

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Huỳnh Thị Hoàng Hạnh

 

 

THCS Nguyễn Du

 

2

Nguyễn Thị Tú Trinh

 

 

THCS Đại Thành

 

3

Trần Trúc Quỳnh

 

 

TH Trần Quốc Toản

 

4

Vũ Trọng Bảo

 

 

THCS Lái Hiếu

 

5

Võ Thị Ngọc Tuyền

 

 

TH Hùng Vương

 

6

Đào Quốc Duy

 

 

THCS Tân Thạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hậu Giang, thành phố Vị Thanh

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Trương Thị Kiều Linh

Nữ

 

THCS Lê Quí Đôn

 

2

Đặng Hà Giang

Nam

 

THCS Phan Văn Trị

 

3

Nguyễn Thị Ánh Phương

Nữ

 

THCS Nguyễn Viết Xuân

 

4

Trương Nguyễn Hoàng Anh

Nữ

 

THCS Châu Văn Liêm

 

 

 

 

 

 

 

Hậu Giang, huyện Châu Thành

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Lý Trung Hiếu

Nam

 

THCS Nam Kỳ Khởi Nghĩa

 

2

Phan Huỳnh Như Diễm

Nữ

 

THCS Nguyễn Văn Huy

 

3

Phan Nghiêm Tuấn

Nam

 

THCS Đông Phú

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Hậu Giang, huyện Châu Thành A

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Đào Hương

Nữ

 

THCS Thị trấn Cái Tắc

 

2

Lê Thị Thu Hương

Nữ

 

THCS Thị trấn Cái Tắc

 

3

Nguyễn Ngọc Định

Nam

 

TH Nguyễn Trung Trực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hậu Giang, huyện Long Mỹ

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Hậu Giang, huyện Phụng Hiệp

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Nguyên Li Uyên

Nữ

 

THCS Tân Bình

 

2

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Nữ

 

THCS Bình Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hậu Giang, huyện Vị Thủy

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5