Giáo viên Âm nhạc ở Khánh Hòa

Khánh Hòa, thành phố Nha Trang

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Hà Thy Thơ

Nữ

1978

THCS Trưng Vương

 

2

Nguyễn Thị Tố Uyên

Nữ

1977

THCS Nguyễn Khuyến

 

3

Nguyễn Tố Uyên

Nữ

1979

THCS Phan Sào Nam

 

4

Hồ Thị Hòa

Nữ

1979

THCS Võ Văn Ký

 

5

Lê Thị Tuyết

Nữ

1981

THCS Âu Cơ

 

6

Lê Thị Như

Nữ

1983

THCS Nguyễn Công Trứ

 

 

 

 

 

 

 

 

Khánh Hòa, thành phố Cam Ranh

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Thị Lệ Thu

Nữ

1986

Dân tộc nội trú Cam Ranh

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Khánh Hòa, thị xã Ninh Hòa

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Mạnh Tuân

Nam

1985

THCS Nguyễn Tri Phương

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Khánh Hòa, huyện Cam Lâm

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Thị Bích Đoan

Nữ

 

THCS Yersin

 

2

Nguyễn Duy Hải

Nam

 

THCS Hùng Vương

 

3

Hoàng Việt Khôi

Nam

 

THCS Trần Đại Nghĩa

 

4

Phạm Trang Hải Lý

Nữ

 

THCS Quang Trung

 

5

Phạm Thị Mỹ Nhung

Nữ

 

THCS Nguyễn Công Trứ

 

6

Phan Thị Thiên Phương

Nữ

 

THCS Lương Thế Vinh

 

7

Lâm Hải Sơn

Nam

 

THCS Hoàng Hoa Thám

 

8

Nguyễn Thị Bích  Thảo

Nữ

 

THCS Quang Trung

 

9

Phạm Thị Phương Thảo

Nữ

 

THCS Lê Thánh Tôn

 

10

Trần Thị Văn

Nữ

 

THCS Trần Quang Khải

 

11

Trần Thị Ái Vân

Nữ

 

THCS Nguyễn Hiền

 

12

Lê Thị Thúy Vân

Nữ

 

THCS Lương Thế Vinh

 

13

Nguyễn Thị Lan

Nữ

 

THCS Nguyễn Trãi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khánh Hòa, huyện Diên Khánh

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Phan Võ Thị Trầm Tư

Nữ

1979

THCS Trần Quang Khải

 

2

Nguyễn Nhật Yến Trân

Nữ

 

THCS Phan Chu Trinh

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Khánh Hòa, huyện Khánh Sơn

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Khánh Hòa, huyện Khánh Vĩnh

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Phạm Thanh Hải

Nam

1981

Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Khánh Hòa, huyện Trường Sa

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Khánh Hòa, huyện Vạn Ninh

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Đinh Ngọc Hải Âu

Nữ

1981

THCS Trần Phú

 

2

Đoàn Thị Thu Sơn

Nữ

1980

THCS Văn Lang

 

3

Nguyễn Thị Kim Thúy

Nữ

 

THCS Văn Lang

 

4

Phan Tấn Vinh

Nam

 

THCS Lý Thường Kiệt

 

5

Phạm Thị Lệ Thi

Nữ

 

THCS Lý Thường Kiệt

 

6

Nguyễn Thị Thu Huyền

Nữ

 

THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm