Giáo viên Âm nhạc ở Thanh Hóa

Thanh Hóa, thành phố Thanh Hóa

Phụ trách môn Âm nhạc của Phòng Giáo dục Thanh Hóa: Vũ Thị Nga

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Đào Văn Tuấn

Nam

 

THCS Trần Mai Ninh

 

2

Ngô Thị Phương Thanh

Nữ

 

THCS Trần Mai Ninh

 

3

Nguyễn Đình Chuyên

Nam

 

THCS Trần Mai Ninh

 

4

Đào Thị Thanh Huyền

Nữ

 

THCS Trần Mai Ninh

 

5

Võ Hải Đường

Nam

 

THCS Quảng Phú

 

6

Lã Thị Xuân Thúy

Nữ

 

THCS Quảng Thắng

 

7

Hoàng Anh

Nam

 

THCS Đông Hải

 

8

Nguyễn Thị Minh Hiền

Nữ

 

THCS Đông Hương

 

9

Lê Thị Hồng

Nữ

 

THCS Quang Trung

 

10

Lê Thị Mai

Nữ

 

THCS Quang Trung

 

11

Lê Thị Hồng

Nữ

 

THCS Quang Trung

 

12

Lê Diệu Thuý

Nữ

 

THCS Thiệu Khánh

 

13

Dương Thị Lan Anh

Nữ

 

THCS Điện Biên

 

14

Đặng Thị Lương

Nữ

 

THCS Quảng Thịnh

 

15

Tào Thế Hùng

Nam

 

THCS Hoằng Lý

 

16

Hứa Thị Hiền

Nữ

 

THCS Hàm Rồng

 

17

Nguyễn Thị Mai

Nữ

 

THCS Lý Tự Trọng

 

18

Hoàng Thị Huệ

Nữ

 

THCS Đông Lĩnh

 

19

Phạm Thị Khanh

Nữ

 

THCS Tào Xuyên

 

20

Nguyễn Thị Thanh

Nữ

 

THCS Cù Chính Lan

 

21

Đỗ Thị Lộc

Nữ

 

THCS Quảng Đông

 

22

Hà Thị Thuỷ

Nữ

 

THCS Hoằng Anh

 

23

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nữ

 

THCS Hoằng Anh

 

24

Lê Thị Quyên

Nữ

 

THCS Nam Ngạn

 

25

Nguyễn Thị Liên

Nữ

 

THCS Đông Vinh

 

26

Ngô Thị Hợi

Nữ

 

THCS Thiệu Vân

 

27

Nguyễn Phương Thảo

Nữ

 

THCS Thiệu Vân

 

28

Hoàng Thị Nga

Nữ

 

THCS Đông Tân

 

29

Phạm Thị Cương

Nữ

 

THCS Quảng Cát

 

30

Ngô Thị Minh Phương

Nữ

 

THCS Lê Lợi

 

31

Trần Thị Hương

Nữ

 

THCS Tân Sơn

 

32

Đoàn Thị Quế

Nữ

 

THCS An Hoạch

 

33

Nguyễn Thị Hiếu

Nữ

 

THCS Quảng Tâm

 

34

Nguyễn Thị Phương

Nữ

 

THCS Quảng Tâm

 

35

Trần Thị Thuý

Nữ

 

THCS Đông Cương

 

36

Lê Thị Hồng Nhung

Nữ

 

THCS Trần Phú

 

37

Đỗ Anh Tài

Nam

 

THCS Hoằng Quang

 

38

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Nữ

 

THCS Minh Khai

 

39

Nguyễn Thị Lan

Nữ

 

THCS Quảng Hưng

 

40

Đào Thị Hoa

Nữ

 

THCS Đông Thọ

 

41

Trần Thị Huệ

Nữ

 

THCS Đông Thọ

 

42

Nguyễn Thị Phương

Nữ

 

THCS Đông Thọ

 

 

 

 

 

 

 


Cô Vũ Thị Nga, chuyên viên Âm nhạc phòng Giáo dục thành phố Thanh Hóa

Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thanh Hóa, thị xã Sầm Sơn

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Thị Bích

Nữ

 

THCS Quảng Tiến

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích, trường THCS Quảng Tiến

Thanh Hóa, huyện Bá Thước

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thanh Hóa, huyện Cẩm Thủy

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Phạm Văn Huy

Nam

1980

Dân tộc nội trú Cẩm Thủy

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thanh Hóa, huyện Đông Sơn

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thanh Hóa, huyện Hà Trung

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thanh Hóa, huyện Hậu Lộc

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thanh Hóa, huyện Hoằng Hóa

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thanh Hóa, huyện Lang Chánh

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Vũ Tuấn Minh

Nam

1970

Dân tộc nội trú Lang Chánh

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thanh Hóa, huyện Mường Lát

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Lê Thị Quyên

Nữ

1988

Dân tộc nội trú Mường Lát

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thanh Hóa, huyện Nga Sơn

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thanh Hóa, huyện Ngọc Lặc

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Lê Văn Thực

Nam

1980

Dân tộc nội trú Ngọc Lặc

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thanh Hóa, huyện Như Thanh

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Hoàng Văn Khương

Nam

1980

Dân tộc nội trú Như Thanh

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thanh Hóa, huyện Như Xuân

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Lê Đình Dung

Nam

1967

Dân tộc nội trú Như Xuân

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thanh Hóa, huyện Nông Cống

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thanh Hóa, huyện Quan Hóa

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Đỗ Thị Hồng Thủy

Nữ

1984

Dân tộc nội trú Quan Hóa

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thanh Hóa, huyện Quan Sơn

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thanh Hóa, huyện Quảng Xương

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Đỗ Thị Kiều Hưng

Nữ

1979

TH Quảng Tân

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thanh Hóa, huyện Thạch Thành

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Đinh Việt Thái

Nam

1979

Dân tộc nội trú Thạch Thành

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thanh Hóa, huyện Thiệu Hóa

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Anh Tuấn

Nam

 

THCS Thiệu Duy

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thanh Hóa, huyện Thọ Xuân

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thanh Hóa, huyện Thường Xuân

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Lê Xuân Thủy

Nam

1969

Dân tộc nội trú Thường Xuân

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thanh Hóa, huyện Tĩnh Gia

Phụ trách môn Âm nhạc của Phòng Giáo dục Tĩnh Gia: Khương Thị Thanh

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Lê Thị Hồng

Nữ

 

THCS An Hoạch

 

2

Ngô Thị Phương Thanh

Nữ

 

THCS Trần Mai Ninh

 

3

Đào Văn Tuấn

Nam

 

THCS Trần Mai Ninh

 

4

Nguyễn Đình Chuyên

Nam

 

THCS Trần Mai Ninh

 

5

Ngô Thị Thanh Huyền

Nữ

 

THCS Trần Mai Ninh

 

6

Lê Thị Lan Anh

Nữ

 

THCS Điện Biên

 

 

Thanh Hóa, huyện Triệu Sơn

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thanh Hóa, huyện Vĩnh Lộc

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thanh Hóa, huyện Yên Định

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 


ền