Giáo viên Âm nhạc ở Thành phố Hồ Chí Minh

Phụ trách môn Âm nhạc của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh: Bùi Anh Tôn

Thành phố Hồ Chí Minh, quận 1

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

Phụ trách môn Âm nhạc của Phòng Giáo dục quận 1: Phạm Gia Hoàng My

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Phạm Thị Kiều Loan

 

 

THCS Võ Trường Toản

 

2

Nguyễn Ngọc Thiên Ân

 

 

THCS Võ Trường Toản

 

3

Ngô Đình Thuận

 

 

THCS Võ Trường Toản

 

4

Lâm Minh Chi

 

 

THCS Minh Đức

 

5

Nguyễn Anh Đức

 

 

THCS Minh Đức

 

6

Thái Xuân Mộng Tiên

 

 

THCS Minh Đức

 

7

Phạm Gia Hoàng My

 

 

THCS Chu Văn An

 

8

Nguyễn Ngọc Phượng Linh

 

 

THCS Chu Văn An

 

9

Bùi Lê Công Lâm

 

 

THCS Nguyễn Du

 

10

Nguyễn Thanh Linh Giang

 

 

THCS Nguyễn Du

 

11

Lê Diệu Linh Thu

 

 

THCS Đức Trí

 

12

Trần Thị Mộng Hằng

 

 

THCS Đức Trí

 

13

Nguyễn Hoàng Đan Trinh

 

 

THCS Văn Lang

 

14

Trương Thị Thu Tâm

 

 

THCS Lương Thế Vinh

 

15

Phạm Thế Tài

 

 

THCS Lương Thế Vinh

 

16

Trần Thị Minh Nguyệt

 

 

THCS Huỳnh Khương Ninh

 

17

Vũ Thành Danh

 

 

THCS Trần Văn Ơn

 

18

Phạm Thế Tài

 

 

THCS Trần Văn Ơn

 

19

Trương Phạm Kim Hồng

 

 

THCS Trần Văn Ơn

 

20

Nguyễn Vương Thụy Uyên

 

 

THCS Trần Văn Ơn

 

21

Lê Phạm Vinh Hiển

 

 

THCS Đồng Khởi

 

22

Trần Thị Ái Thủy

 

 

THCS Đồng Khởi

 

 

 

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, quận 2

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, quận 3

(Đây là danh sách đầy đủ, tính đến ngày 22-11-2011)

Phụ trách môn Âm nhạc của Phòng Giáo dục quận 3: Ngô Thị Lộc

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Trần Thị Phương Thảo

Nữ

1983

TH Nguyễn Thiện Thuật

ĐH

2

Võ Phan Thượng Dũng

Nam

1975

TH Phan Đình Phùng

ĐH

3

Lê Thị Kiều Uyên

Nữ

1970

TH Nguyễn Sơn Hà

4

Ngô Hoàng Hoa

Nam

1954

TH Lương Định Của

5

Nguyễn Xuân Tiến

Nam

1956

TH Lương Định Của

ĐH

6

Lê Thị Phương Thùy

Nữ

1983

TH Lê Chí Trực

7

Nguyễn Hoàng Phúc

Nam

1985

TH Phan Văn Hân

ĐH

8

Lê Châu Minh Huyền

Nữ

1968

TH Trần Quốc Thảo

TC

9

Trần Thị Kim Anh

Nữ

1958

TH Trần Quốc Thảo

ĐHVH

10

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Nữ

1985

TH Mê Linh

11

Phan Thị Luyến

Nữ

1970

TH Nguyễn Thanh Tuyền

12

Nguyễn Thị Ngọc Yến

Nữ

1969

TH Nguyễn Thái Sơn

VHNT

13

Phạm Ngọc Khanh

Nam

1967

TH Nguyễn Thái Sơn

14

Đỗ Minh Hoài

Nam

1975

TH Kỳ Đồng

ĐH

15

Trần Thị Lan Phương

Nữ

1982

TH Kỳ Đồng

16

Nguyễn Tri Phương

Nam

1954

TH Nguyễn Việt Hồng

SPBD

17

Trần Thị Phi Trâm

Nữ

1985

TH Trần Văn Đang

18

Võ Hoàng Nam Trân

Nữ

1983

TH  Trương Quyền

19

Trần Thị Kim Hoa

Nứ

1965

TH  Trần Quang Diệu

THSP

20

Đỗ Ngọc Tùy Duyên

Nữ

1981

TH  Nguyễn Thi

21

Trần Thị Hương Giang

Nữ

1983

TH  DL Bắc Mỹ

ĐH

22

Bùi Việt Hưng

Nam

1988

TH  DL Bắc Mỹ

23

Nguyễn Hồng Duy

Nam

1969

THCS Phan Sào Nam

ĐH

24

Bùi Xuân Quỳnh Anh

Nữ

1987

THCS Phan Sào Nam

ĐH

25

Lý Trần Ngọc Nhung

Nữ

1969

THCS Thăng Long

ĐH

26

Tôn Thị Kim Phượng

Nữ

1962

THCS Bàn Cờ

ĐH

27

Nguyễn Phạn Kim Ngân

Nữ

1984

THCS Bàn Cờ

ĐH

28

Phạm Thị Thanh Toan

Nữ

1984

THCS Kiến Thiết

ĐH

29

Đinh Duy Chương

Nam

1974

THCS Lê Quý Đôn

ĐH

30

Nguyễn Hoàng Ngân Hồng

Nữ

1980

THCS Lê Quý Đôn

ĐH

31

Vũ Ngọc Phương Dung

Nữ

1971

THCS Lê Quý Đôn

32

Lê Thị Ngọc Loan

Nữ

1964

THCS Lê Quý Đôn

33

Trần Đức Hiếu

Nam

1975

THCS Colette

ĐH

34

Đào Quang Huy

Nam

1989

THCS Colette

ĐH

35

Nguyễn Thị Hồng Yến

Nữ

1974

THCS Lê Lợi

36

Đậu Nguyễn Lý Hoa

Nữ

1971

THCS Lê Lợi

ĐH

37

Ng Hoàng Minh Phương

Nữ

1979

THCS Lê Lợi

38

Nguyễn Thu Giang

Nữ

1960

THCS Hai Bà Trưng

39

La Thị Quế An

Nữ

1985

THCS Hai Bà Trưng

ĐH

40

Đặng Vũ Thi

Nam

1971

THCS Lương Thế Vinh

ĐH

41

Nguyễn Thị Xuân Hiền

Nữ

1984

THCS Lương Thế Vinh

ĐH

42

Hồ Đăng Hòa

Nam

1973

THCS Đoàn Thị Điểm

43

Đỗ Hải Duy

Nam

1979

THCS Bạch Đằng

Hàng trước: nhạc sĩ Hoàng Long, Hoàng Lân; Hàng sau: cô Ngô Thị Lộc, cô Nguyễn Thị Út, nhạc sĩ Lê Anh Tuấn

 

Thành phố Hồ Chí Minh, quận 4

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, quận 5

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, quận 6

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, quận 7

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, quận 8

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, quận 9

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, quận 10

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, quận 11

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, quận 12

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, quận Bình Tân

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, quận Bình Thạnh

(Đây là danh sách đầy đủ, tính đến ngày 20-3-2012; Người cung cấp: Nguyễn Thị Út)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Thị Út

Nữ

 

THCS Nguyễn Văn Bé

 

2

Nguyễn Thị Ngọc Trang

Nữ

 

THCS Nguyễn Văn Bé

 

3

Nguyễn Thụy Vân Châu

Nữ

 

THCS Nguyễn Văn Bé

 

4

Phạm Văn Trung

Nam

 

THCS Hà Huy Tập

 

5

Nguyễn Thị Minh Hiếu

Nữ

 

THCS Hà Huy Tập

 

6

Lê Thị Bảo Trâm

Nữ

 

THCS Hà Huy Tập

 

7

Đỗ Quang Trung

Nam

 

THCS Trương Công Định

 

8

Nguyễn Xuân Trường

Nam

 

THCS Trương Công Định

 

9

Đặng Thị Ánh Châu

Nữ

 

THCS Lê Văn Tám

 

10

Trần Quang Minh

Nam

 

THCS Lê Văn Tám

 

11

Vũ Thị Thu Giang

Nữ

 

THCS Lam Sơn

 

12

Nguyễn Thị Yến Linh

Nữ

 

THCS Lam Sơn

 

13

Trần Thị Uyên Thi

Nữ

 

THCS Lam Sơn

 

14

Nguyễn Vương Thụy Nhiên

Nữ

 

THCS Rạng Đông

 

15

Đỗ Hồng Quỳnh Châu

Nữ

 

THCS Bình Lợi Trung

 

16

Võ Công Hưng

Nam

 

THCS Phú Mỹ

 

17

Nguyễn Trần Nhật Linh

Nam

 

THCS Phú Mỹ

 

18

Trần Thị Minh

Nữ

 

THCS Thanh Đa

 

19

Hà Thị Tuyết Mai

Nữ

 

THCS Thanh Đa

 

20

Trần Bích Ngọc

Nữ

 

THCS Bình Qưới Tây

 

21

Đặng Thái Sơn

Nam

 

THCS Bình Qưới Tây

 

22

Nguyễn Bích Hạnh

Nữ

 

THCS Đống Đa

 

23

Đào Minh Châu

Nữ

 

THCS Đống Đa

 

24

Nguyễn Thị Phương Giao

Nữ

 

THCS Yên Thế

 

25

Nguyễn Hữu Trí

Nam

 

THCS Điện Biên

 

26

Nguyễn Hữu Lâm

Nam

 

THCS Cửu Long

 

27

Nguyễn Thị Nguyệt

Nữ

 

THCS Cù Chính Lan

 

28

Lưu Thị Hồng Thắm

Nữ

 

Tiểu học Phù Đổng

 

29

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Nữ

 

Tiểu học Bế Văn Đàn

 

30

Lưu Thị Cẩm Dân

Nữ

 

Tiểu học Bế Văn Đàn

 

31

Sầm Bảo Trân

Nữ

 

Tiểu học Tô Vĩnh Diện

 

32

Mai Thị Thành

Nữ

 

Tiểu học Nguyễn Trọng Tuyền

 

33

Nguyễn Bảo Tâm

Nữ

 

Tiểu học Chu Văn An

 

34

Đinh Thị Chiến

Nữ

 

Tiểu học Bình Lợi Trung

 

35

Phan Thị Luyến

Nữ

 

Tiểu học Tầm Vu

 

36

Lý Thị Thanh Mai

Nữ

 

Tiểu học Tầm Vu

 

37

Trần Thị Lan Hương

Nữ

 

Tiểu học Lê Đình Chinh

 

38

Lưu Thị Xuân Hương

Nữ

 

Tiểu học Hà Huy Tập

 

39

Nguyễn Minh Tuấn

Nam

 

Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

 

40

Tôn Nữ Khánh Băng

Nữ

 

Tiểu học Yên Thế

 

41

Hồ Thị Phương Anh

Nữ

 

Tiểu học Bình Hòa

 

42

Vũ Thị Kim Mai

Nữ

 

Tiểu học Bình Hòa

 

43

Nguyễn Thị Mỹ Trang

Nữ

 

Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

 

44

Bùi Thị Tuyết Anh

Nữ

 

Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

 

45

Quách Thị Mỹ Trinh

Nữ

 

Tiểu học Thanh Đa

 

46

Nguyễn Thị Ngọc Nga

Nữ

 

Tiểu học Đống Đa

 

47

Lê Thị Kim Ngân

Nữ

 

Tiểu học Bạch Đằng

 

48

Đỗ Thị Thúy Hằng

Nữ

 

Tiểu học Cửu Long

 

49

Lê Văn Quốc Anh

Nam

 

Tiểu học Lam Sơn

 

50

Nguyễn Thị Ánh Ngọc

Nữ

 

Tiểu học Lam Sơn

 

51

Phan Hoàng Anh

Nữ

 

Tiểu học Thạnh Mỹ Tây

 

52

Nguyễn Thị Thúy Loan

Nữ

 

Tiểu học Bình Quới Tây

 

53

Trần Nguyên Tuấn

Nam

 

Tiểu học Trần Quang Vinh

 

54

Nguyễn Thị Bích Hảo

Nữ

 

Tiểu học Hồng Hà

 

55

Đạt Yến Phương

Nữ

 

Tiểu học Dân lập Quốc tế

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, quận Gò Vấp

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Trần Thị Hoan

Nữ

 

THCS Nguyễn Văn Trỗi

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, quận Phú Nhuận

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, quận Tân Bình

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Hoàng Thị Ngọc Diệp

Nữ

 

THCS Nguyễn Gia Thiều

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, quận Tân Phú

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, quận Thủ Đức

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, huyện Bình Chánh

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, huyện Cần Giờ

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, huyện Củ Chi

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, huyện Hóc Môn

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, huyện Nhà Bè

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Tập huấn giáo viên Âm nhạc THCS tại thành phố Hồ Chí Minh, mùa hè 2012