Giáo viên âm nhạc ở Sơn La

Sơn La, thành phố Sơn La

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

F

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Phạm Hồng Ngọc

Nữ

1979

THCS Chiềng Sinh

ĐH

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Sơn La, huyện Bắc Yên

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

il

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Tạ Ngọc Định

Nam

1976

TH Làng Chín

ĐH

2

Phan Thị Nguyệt

Nữ

1974

Dân tộc nội trú Bắc Yên

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Sơn La, huyện Mai Sơn

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

es

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Lê Thị Đào

Nữ

1977

Dân tộc nội trú Mai Sơn

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Sơn La, huyện Mộc Châu

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

(

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Lý Văn Vinh

Nam

1981

Dân tộc nội trú Mộc Châu

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Sơn La, huyện Mường La

(Hiện chưa có thông tin)

x8

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Sơn La, huyện Phù Yên

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

6)

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Lường Xuân Hùng

Nam

1986

Dân tộc nội trú Phù Yên

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Sơn La, huyện Quỳnh Nhai

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)