Đề kiểm tra 45 phút (lớp 6, học kì I)

Đề kiểm tra 45 phút (lớp 6, học kì I)
Bài Làng tôi của nhạc sĩ Văn Cao đã mô tả cảnh làng quê Việt Nam đang sống trong yên vui, thanh bình thì giặc Pháp tràn đến đốt phá. Em hãy liệt kê một số hình ảnh về làng quê có trong bài hát.

A. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1 (1 điểm). Hình ảnh nào dư­ới đây không có trong bài hát Đi cấy ?

A. Sáng trăng

B. Dệt vải

C. Thắp đèn

D. Lên chùa

Câu 2 (1 điểm). Nhịp 2/4 cho biết điều gì ?

A. Mỗi nhịp có 2 phách, mỗi phách bằng một nốt móc đơn. Phách thứ nhất là phách mạnh, phách thứ hai là phách nhẹ.

B. Mỗi nhịp có 2 phách, mỗi phách bằng một nốt móc kép.

C. Mỗi nhịp có 2 phách, mỗi phách bằng một nốt đen. Phách thứ nhất là phách nhẹ, phách thứ hai là phách mạnh.

D. Mỗi nhịp có 2 phách, mỗi phách bằng một nốt đen. Phách thứ nhất là phách mạnh, phách thứ hai là phách nhẹ.

Câu 3 (1 điểm). Đây là tiết tấu của câu thứ mấy trong bài TĐN số 5- Vào rừng hoa ?

A. Câu 1

B. Câu 2

C. Câu 3

D. Câu 4

Câu 4 (1 điểm). Trong các loại đàn d­ưới đây, loại nào có nhiều dây nhất ?

A. Đàn bầu

B. Đàn tranh

C. Đàn nhị

D. Đàn nguyệt

B. Tự luận (6 điểm)

Câu 5 (2 điểm). Có ngư­ời đặt lời mới cho bài Đi cấy, nh­ưng trình tự các câu hát đã bị thay đổi. Cột bên trái là các câu hát mới:

Tiếng c­ười rộn vang, mùa xuân đang đến.

Theo đàn chim én l­ướt bay qua v­ườn, l­ướt bay qua v­ườn.

Xuân về hái một nhành hoa, xuân về hái một nhành hoa.

Trên khắp nẻo đ­ường xa.

Muôn cánh hoa thắm đ­ượm tình thân, thắm đượm tình thân.

Vui bên bạn hiền ta cất tiếng ca.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Em hãy sắp xếp lại các câu hát mới vào cột bên phải theo trình tự phù hợp với giai điệu của bài Đi cấy.

Câu 6 (1 điểm). Số chỉ nhịp cho biết điều gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu 7 (2 điểm). Em hãy đặt lời theo chủ đề tự chọn, sao cho phù hợp với giai điệu của bài TĐN số 4 (Nhạc Mô-da):

Câu 8 (1 điểm). Viết vào chỗ trống những thông tin phù hợp:

Bài Tiến quân ca được nhạc sĩ Văn Cao sáng tác vào năm 1944. Khi Cách mạng tháng Tám thành công, bài hát này đã trở thành . . . . . . . . . . . . . . . . . của nước Việt Nam.

Bài Làng tôi của nhạc sĩ Văn Cao đã mô tả cảnh làng quê Việt Nam đang sống trong yên vui, thanh bình thì giặc Pháp tràn đến đốt phá. Em hãy liệt kê một số hình ảnh về làng quê có trong bài hát:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Tiêu chí kĩ thuật của đề kiểm tra trên.

Nội dung kiểm tra (điểm)

Hình thức kiểm tra

Trắc nghiệm

Tự luận

Học hát (3 điểm)

1

2

Nhạc lí (2 điểm)

1

1

Tập đọc nhạc (3 điểm)

1

2

Âm nhạc thường thức (2 điểm)

1

1