Duyên thề (Thanh Trang)- Quang Tuấn

Duyên thề (Thanh Trang)- Quang Tuấn
Một vì sao sáng trong đêm lặng lẽ, nhạc buồn xa vắng mênh mông trần thế ...

Ánh mắt sáng ngời

Lòng trời u tối
Không gian xa vời

Tìm đến với nhau

Cho quên hận sầu
Ngày đó lứa đôi

Vui duyên tình đầu
Mộng ước tan rồi

Để buồn mai sau
Để buồn mai sau

Ngày dù xa khơi

Có luyến tình người
Giọng buồn không vơi

Sẽ tắt nụ cười
Một ngày yêu nhau

Buồn cho chín kiếp thương đau
Rồi về mai sau

Có nhớ tình đầu
Ngày buồn không vơi

Chắp nối hận sầu
Một ngày xa nhau

Chỉ còn thương đau
Chỉ còn thương đau

Một vì sao sáng

Trong đêm lạnh vắng
Người tìm quên lãng

Khi xuân còn thắm
Héo hắt tiếng cười

Mảnh hồn tê tái
Mênh mông u hoài

Ngày đó có ta

Mơ ân tình dài
Buồn thắm nét môi

Duyên chưa thành lời
Một thoáng mơ rồi
Người về không nguôi
Người về không nguôi