Em hiền như Ma Soeur (Phạm Duy- Nguyễn Tất Nhiên)- Duy Quang

Em hiền như Ma Soeur (Phạm Duy- Nguyễn Tất Nhiên)- Duy Quang
Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa, như mưa đời phất phơ, chắc ta gần nhau chưa ...

Tay ta từng ngón tay

Vuốt tóc em lưng dài
Đôi ta vào quán trưa

Nhắc nhau tình phôi pha

Em mang hồn vô tội

Đeo thánh giá huy hoàng
Còn ta nhiều sám hối

Mà sao vẫn hoang đàng
Đưa em về dưới mưa

Nói năng chi cũng thừa
Đưa em về dưới mưa

Có nhau mà như xa

Em hiền như Ma Soeur

Vết thương ta bốn mùa
Trái tim ta bệnh hoạn

Ma Soeur này Ma Soeur

Ta nhờ em ru ta

Hãy ru tên vô đạo
Hãy ru tên khờ khạo

Ma Soeur này Ma Soeur


Đưa em về dưới mưa

Chiếc xe lăn dốc già
Đưa em về dưới mưa

Áo em bùn lưa thưa
Đưa em về dưới mưa

Hỡi cô em bé nhỏ
Ôi duyên tình đã qua

Có bao giờ không xưa

 

Vai em tròn dưới mưa

Ướt bao nhiêu cũng vừa
Như ưu tình đã xa

Thấm linh hồn Ma Soeur