Em tôi (Lê Trạch Lựu)- Quang Dũng

Em tôi (Lê Trạch Lựu)- Quang Dũng
Em tôi ưa đứng nhìn trời xanh xanh, mang theo đôi mắt buồn vương giấc mơ ...

Vu vơ đắm đuối, vương ngàn áng mây
Bao đêm thầm đếm trên trời đầy sao sáng
Buồn vương man mác theo lời gió reo lời thơ
Trầm tư se sắt tơ lòng đắm theo đàn khóc
Bao nhiêu nước mắt chôn sầu đắng cho lời thơ
Giờ này em hát câu chiều mơ

Bao giờ tôi về gần em
Cùng đếm này trăng này sao kia nhé em
Trăng sao dâng ý thơ, mây bay khắp trời
Thuyền tình lung linh trong khói sương lam
Ngày về xa quá người ơi

 

Em mơ tiếng sáo, dập dìu bên trăng
Đêm đêm u tối về đây thắp sao
Dư âm tiếng hát, vương buồn mắt nhung
Tôi xin gió biếc ca ngợi mầu suối tóc
Đừng quên em nhé môi còn thắm duyên còn xanh
Đèn trăng phô sắc huy hoàng sáng hơn màu nắng
Cho anh rót thắm đem về nhớ nhung lời thơ
Đường đời anh muốn em còn mơ

 

Bao giờ tôi về gần em
Cùng đếm này trăng này sao kia nhé em
Trăng sao dâng ý thơ, mây bay khắp trời
Thuyền tình lung linh trong khói sương lam
Ngày về xa quá người ơi