Giấc mơ Chapi (Trần Tiến)- Y Moan

Giấc mơ Chapi (Trần Tiến)- Y Moan
Ở nơi ấy, tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau ...

Họ đã sống không mùa đông

Không mùa nắng mưa

Có một mùa

Chỉ có một mùa yêu nhau
Ở nơi ấy, đàn dê trắng nhởn nhơ trên đồi

Một mái tranh nghèo

Một nhà sàn đơn sơ
Ở nơi ấy, họ đã sống cuộc sống yên bình

Ai nghèo cũng có cây đàn Chapi
Khi rung lên

Từng sợi dây đàn đã đong đầ

Hồn người Rak-lay

Ơi Rak-lay

Ơi rừng cây ngọn núi

Vang tiếng đàn Chapi
Ai yêu tự do yêu rừng xanh

Thì lên núi nghe đàn Chapi
Tôi yêu Chapi không còn cô đơn

Không buồn không vui
Khi nghe Chapi

Chợt thấy nao lòng một giấc mơ
Ôi Chapi