Giai điệu Tổ quốc (Trần Tiến)- Anh Dũng, Quang Hào, Ngọc Ký

Giai điệu Tổ quốc (Trần Tiến)- Anh Dũng, Quang Hào, Ngọc Ký
Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi, dịu dàng trong tiếng ru hời ...

Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi
Trầm sâu trong tiếng đất trời


Tôi nghe trong lời yêu thương nhau
Tôi nghe trong lời ca tha thiết
Phút hành quân mẹ tiễn đưa con
Giai điệu nhớ giai điệu thương
Theo suốt con đường

Và tôi yêu và tôi hát
Lời yêu thương lời cháy bỏng
Tháng ngày này đất nước ơi
Tổ quốc của chúng tôi

Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi
Buồn vui trong những câu Kiều
Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi
Hùng thiêng trong tiếng chiêng đồng


Tôi nghe trong đoàn quân đi
Tôi nghe trong lời bão tố
Bốn nghìn năm đất nước gian nan
Giai điệu cháy trong tình yêu nước vô ngàn