Giọt mưa thu (Đặng Thế Phong)- Ánh Tuyết

Giọt mưa thu (Đặng Thế Phong)- Ánh Tuyết
Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi, trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi ...

Nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu
Ai khóc ai than hờ
Vài con chim non

Chiêm chiếp kêu trên cành
Như nhủ trời xanh
Gió ngừng đi
Mưa buồn chi
Cho cõi lòng lâm ly
Hồn thu tới nơi đây

Gieo buồn lây
Lòng vắng muôn bề

Không liếp che gió về
Ai nức nở thương đời
Châu buông mau
Dương thế bao la sầu
Người mong mây tan

Cho gió hiu hiu lạnh
Mây ngỏ trời xanh

Chắc gì vui
Mưa còn rơi
Bao kiếp sầu ta nguôi
Gió xa xôi vẫn về
Mưa giăng mù lê thê
Đến bao năm nữa trời
Vợ chồng Ngâu thôi khóc vì thu