Giọt nắng bên thềm (Thanh Tùng)- Bằng Kiều

Giọt nắng bên thềm (Thanh Tùng)- Bằng Kiều
Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi ...

Giọt nắng bâng khuâng
Giọt nắng rơi rơi bên thềm
Bài hát bâng khuâng
Bài hát mang bao kỷ niệm
Những ngày đã qua

Lâu lắm rồi anh không đến chơi
Cây sen đã lá bạc như vôi
Sỏi đá rêu phong
Sỏi đá chưa quên chân người
Bài hát rêu phong
Bài hát viết không nên lời
Đã vội lãng quên

Bài hát tìm trong nỗi nhớ

Từng ngày bình yên
Bài hát tìm trong ký ức

Cuộc tình đầu tiên
Trả lại cho tôi

Trả lại cho anh
Trả về hư không

Giọt nắng bên thềm

Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
Một sớm mai kia
Chợt thấy hư vô trong đời
Người vẫn đâu đây

Người cũng đã như xa rồi
Chỉ là thế thôi

 

Khi thấy buồn

Anh cứ đến chơi
Chim vẫn hót

Trong vườn đấy thôi
Chỉ có trong tôi

Ngày đã sang đêm lâu rồi
Bài hát cho anh

Giờ đã hát cho mọi người
Để rồi lãng quên

Bài hát tìm trong khói thuốc

Từng giờ bình yên
Bài hát tìm trong lá biếc

Từng chiều hoàng hôn
Còn lại trong tôi

Còn lại trong anh
Chỉ là lung linh

Giọt nắng bên thềm


Trả lại cho tôi

Trả lại cho anh
Trả về hư không

Giọt nắng bên thềm