Hà Nội 49 (Trần Văn Nhơn)- Mai Hoa

Hà Nội 49 (Trần Văn Nhơn)- Mai Hoa
Bước men quanh hồ Hoàn Kiếm giữa thu chiều úa, tôi nhớ tháng ngày sống nơi thủ đô hồi qua ...

Hồ đẹp gương nước liễu xưa la đà bóng hồ
Đời vui thái bình trước lúc chiến tranh

Khắp chốn nay điêu tàn, nhà xiêu đổ một cảnh nát tan
Hồ xanh nay vẫn xanh nhưng liễu xưa ven hồ đâu tá
Tôi đứng im lặng nhìn, nhìn tháp cũ bóng soi Hồ Gươm

Tháp kia sao lạnh lung như giấu muôn e thẹn căm hờn


Nước nghiêm trên hồ bao phen gió run hồn nước
Chinh chiến hung tàn, ngất cao khói sương mờ gương
Hồ ơi, mi đã từng phen chứng kiến phút qua
Ngày nào mi thấy đời sống đầy hoa

Hà Nội yêu quý là chốn tôi hằng mến yêu

Là nơi khi trước tôi tìm làm nơi gửi thân
Hầu quên những mối sầu khổ đớn đau tiêu điều
Hồn tôi đã mang thầm kín sớm chiều

Hà Nội yêu quý là chốn lịch sử ngàn năm
Là trái tim của Việt Nam, là chính hồn Việt anh dũng
Là nơi đẫm thắm máu xương biết bao anh hùng
Chính nơi muôn đời ghi dấu sử xanh thắm ghi chiến công

 

Hà Nội yêu quý cầu chúc cho ngày ấm êm
Rày mau chấm dứt tháng ngày than khóc ưu phiền