Hẹn hò (Phạm Duy)- Quang Dũng

Hẹn hò (Phạm Duy)- Quang Dũng
Một người ngồi bên kia sông im nghe nước chảy về đâu ...

Một người ngồi đây
Trông hoa trôi theo

Nước chảy phương nào
Trời thì mưa rơi
Mưa rơi không ngưng

Suối tuôn niềm đau
Người thì hẹn nhau sang sông

Mong cho chóng tạnh mùa ngâu

Cuộc đời làm cho

Đôi bên yêu nhau
Cách một biển sâu
Hẹn hò tàn thu

Sang xuân bên nhau
Biết thuở ban đầu
Dù tình không nguôi
Đôi ta xin cho

Hứa vui về sau
Trời còn làm cho

Mưa rơi mưa rơi
Cách biệt dài lâu

 

Nước vẫn trôi mau
Mắt vẫn hoen sầu
Đành để hồn theo

Nước trôi không màu
Số kiếp hay sao
Không cho bắc cầu
Thì xin sông nước

Sẽ cho gần nhau

Một người bèn ra

Ven sông buông theo

Nước cuồn cuộn mau
Một người chìm sâu
Trong khi mưa ngâu

Bỗng ngừng ngang đầu
Cuộc tình thương đau
Êm êm trôi theo

Nước xuôi về đâu
Hẹn hò gặp nhau thiên thu

Cho phong phú đời người sau