Không (Nguyễn Ánh 9)- Elvis Phương

Không (Nguyễn Ánh 9)- Elvis Phương
Không! Không! Tôi không còn yêu em nữa ...

Không! Không!

Tôi không còn yêu em nữa

Không! Không!

Tôi không còn yêu em nữa em ơi

 

Tình đời thay trắng đổi đen

Tình đời còn lắm bon chen

Tình đời còn lắm đam mê

Nên tình còn lắm ê chề

 

Tình mình có nghĩa gì đâu

Tình mình đã lắm thương đau

Tình mình gian dối cho nhau

Thôi đành hẹn lại kiếp sau

 

Không! Không!

Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa

Không! Không!

Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa

Không! Không!

Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa em ơi