Âm nhạc 2

a) Học hát

Bài hát thiếu nhi

Dân ca

Việt Nam

Bài hát

nước ngoài

-Thật là hay (Hoàng Lân)

-Múa vui (Lưu Hữu Phước)

-Cộc cách tùng cheng (Phan Trần Bảng)

-Chiến sĩ tí hon (Đinh Nhu)

-Trên con đường đến trường (Ngô Mạnh Thu)

-Hoa lá mùa xuân (Hoàng Hà)

-Chim chích bông (Văn Dung)

-Chú ếch con (Phan Nhân)

-Xòe hoa (Dân ca Thái)

-Bắc kim thang (Dân ca Nam Bộ)

-Chúc mừng sinh nhật (Nhạc: Anh)

-Chú chim nhỏ dễ thương (Nhạc: Pháp)

 

b) Phát triển khả năng âm nhạc

-Nghe nhạc.

-Kể chuyện âm nhạc: Mô-da, thần đồng âm nhạc; Tiếng đàn Thạch Sanh (truyện dân gian Việt Nam)

-Phân biệt âm thanh cao-thấp, dài-ngắn.

-Giới thiệu một số nhạc cụ gõ dân tộc: thanh la, mõ, song loan, trống cái, trống con, thanh phách, sênh tiền

-Trò chơi âm nhạc.

Nội dung dạy học trong 35 tuần (35 tiết) của chương trình Âm nhạc lớp 2:

Tuần (Tiết)

Nội dung Âm nhạc 2

1

-Ôn tập các bài hát lớp 1

-Nghe Quốc ca

2

Học hát: Bài Thật là hay

3

Ôn tập bài hát: Thật là hay

4

Học hát: Bài Xòe hoa

5

Ôn tập bài hát: Xòe hoa

6

Học hát: Bài Múa vui

7

Ôn tập bài hát: Múa vui

8

-Ôn tập 3 bài hát: Thật là hay, Xòe hoa, Múa vui

-Phân biệt âm thanh cao - thấp, dài - ngắn

9

Học hát: Bài Chúc mừng sinh nhật

10

Ôn tập bài hát: Chúc mừng sinh nhật

11

Học hát: Bài Cộc cách tùng cheng

12

-Ôn tập bài hát: Cộc cách tùng cheng

-Giới thiệu một số nhạc cụ gõ dân tộc

13

Học hát: Bài Chiến sĩ tí hon

14

-Ôn tập bài hát: Chiến sĩ tí hon

-Tập đọc thơ theo tiết tấu

15

Ôn tập 3 bài hát: Chúc mừng sinh nhật, Cộc cách tùng cheng, Chiến sĩ tí hon

16

-Kể chuyện âm nhạc: Mô-da, thần đồng âm nhạc

-Nghe nhạc

17

-Tập biểu diễn một vài bài hát đã học

-Trò chơi âm nhạc

18

Ôn tập và kiểm tra học kì I

19

Học hát: Bài Trên con đường đến trường

20

Ôn tập bài hát: Trên con đường đến trường

21

Học hát: Bài Hoa lá mùa xuân

22

Ôn tập bài hát: Hoa lá mùa xuân

23

Học hát: Bài Chú chim nhỏ dễ thương

24

Ôn tập bài hát: Chú chim nhỏ dễ thương

25

-Ôn tập 3 bài hát: Trên con đường đến trường, Hoa lá mùa xuân, Chú chim nhỏ dễ thương

-Kể chuyện âm nhạc: Tiếng đàn Thạch Sanh

26

Học hát: Bài Chim chích bông

27

Ôn tập bài hát: Chim chích bông

28

Học hát: Bài Chú ếch con

29

Ôn tập bài hát: Chú ếch con

30

Học hát: Bài Bắc kim thang

31

-Ôn tập bài hát: Bắc kim thang

-Tập hát lời mới

32

-Ôn tập 3 bài hát: Chim chích bông, Chú ếch con, Bắc kim thang

-Nghe nhạc

33

-Ôn tập một số bài hát đã học

-Trò chơi “Chim bay cò bay”

34

Ôn tập- Kiểm tra cuối năm

35

Ôn tập- Kiểm tra cuối năm

 

Chúc mừng sinh nhật