Âm nhạc 3

a) Học hát

Bài hát thiếu nhi

Dân ca

Việt Nam

Bài hát

nước ngoài

-Quốc ca Việt Nam (Văn Cao)

-Đếm sao (Văn Chung)

-Lớp chúng ta đoàn kết (Mộng Lân)

-Em yêu trường em (Hoàng Vân)

-Cùng múa hát dưới trăng (Hoàng Lân)

-Chị Ong Nâu và em bé (Tân Huyền)

-Tiếng hát bạn bè mình (Lê Hoàng Minh)

-Gà gáy (Dân ca Cống)

-Ngày mùa vui (Dân ca Thái)

Con chim non (Nhạc: Pháp)

 

b) Phát triển khả năng âm nhạc

-Nghe nhạc.

-Kể chuyện âm nhạc: Cá heo với âm nhạc; Bá Nha- Tử Kì (truyện cổ Trung Quốc); Chàng Oóc-phê và cây đàn Lia (truyện thần thoại Hi-lạp)

-Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc: đàn bầu, đàn nguyệt, đàn tranh

-Làm quen tên nốt nhạc qua trò chơi

-Khuông nhạc và khóa Son; một số hình nốt nhạc; Tập nhận biết tên một số nốt nhạc trên khuông; Tập viết các nốt nhạc trên khuông nhạc.

-Trò chơi âm nhạc.

Nội dung dạy học trong 35 tuần (35 tiết) của chương trình Âm nhạc lớp 3:

Tuần (Tiết)

Nội dung Âm nhạc 3

1

Học hát: Bài Quốc ca Việt Nam

2

Học hát: Bài Quốc ca Việt Nam

3

Học hát: Bài Bài ca đi học

4

Học hát: Bài Bài ca đi học

5

Học hát: Bài Đếm sao

6

-Ôn tập bài hát: Đếm sao

-Trò chơi âm nhạc

7

Học hát: Bài Gà gáy

8

Ôn tập bài hát: Gà gáy

9

Ôn tập 3 bài hát: Bài ca đi học, Đếm sao, Gà gáy

10

Học hát: Bài Lớp chúng ta đoàn kết

11

Ôn tập bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết

12

Học hát: Bài Con chim non

13

Ôn tập bài hát: Con chim non

14

Học hát: Bài Ngày mùa vui

15

-Học hát: Bài Ngày mùa vui

-Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc

-Nghe nhạc

16

-Kể chuyện âm nhạc: Cá heo với âm nhạc

-Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi

17

Ôn tập 3 bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết, Con chim non, Ngày mùa vui

18

Kiểm tra học kì I

19

Học hát: Bài Em yêu trường em

20

-Học hát: Bài Em yêu trường em

-Ôn tập tên nốt nhạc

21

Học hát: Bài Cùng múa hát dưới trăng

22

-Ôn tập bài hát: Cùng múa hát dưới trăng

-Giới thiệu khuông nhạc và khóa Son

23

-Giới thiệu một số hình nốt nhạc

-Kể chuyện âm nhạc: Bá Nha- Tử Kì

24

-Ôn tập 2 bài hát: Em yêu trường em, Cùng múa hát dưới trăng

-Tập nhận biết tên một số nốt nhạc trên khuông

25

Học hát: Bài Chị Ong Nâu và em bé

26

-Ôn tập bài hát: Chị Ong Nâu và em bé

-Nghe nhạc

27

Học hát: Bài Tiếng hát bạn bè mình

28

-Ôn tập bài hát: Tiếng hát bạn bè mình

-Tập kẻ khuông nhạc và viết khóa Son

29

Tập viết các nốt nhạc trên khuông nhạc

30

-Kể chuyện âm nhạc: Chàng Oóc-phê và cây đàn Lia

-Nghe nhạc

31

-Ôn tập 2 bài hát: Chị Ong Nâu và em bé, Tiếng hát bạn bè mình

-Ôn tập các nốt nhạc

32

-Học hát: Bài do địa phương tự chọn

-Trò chơi âm nhạc

33

-Ôn tập các nốt nhạc

-Tập biểu diễn các bài hát

-Nghe nhạc

34

Kiểm tra cuối năm

35

Kiểm tra cuối năm

 

Bài hát Con chim non (Se Canto, que canto)