Âm nhạc 7

a) Học hát

Bài hát thiếu nhi

Dân ca

Việt Nam

Bài hát

nước ngoài

-Mái trường mến yêu (Lê Quốc Thắng)

-Chúng em cần hòa bình (Hoàng Long-Hoàng Lân)

-Khúc hát chim sơn ca (Đỗ Hòa An)

-Khúc ca bốn mùa (Nguyễn Hải)

-Tiếng ve gọi hè (Trịnh Công Sơn)

-Lí cây đa (Quan họ Bắc Ninh)

-Đi cắt lúa (Dân ca Tây Nguyên)

Ca-chiu-sa (Nhạc: Nga)

 

b) Nhạc lí

-Nhịp 4/4

-Nhịp lấy đà.

-Cung và nửa cung; Dấu hóa

-Sơ lược về quãng.

-Gam trưởng; Giọng trưởng

c) Tập đọc nhạc

-TĐN số 1- Ca ngợi Tổ quốc

-TĐN số 2- Ánh trăng

-TĐN số 3- Đất nước tươi đẹp sao

-TĐN số 4- Mùa xuân về

-TĐN số 5- Em là bông hồng nhỏ

-TĐN số 6- Xuân về trên bản

-TĐN số 7- Quê hương

-TĐN số 8- Chú chim nhỏ dễ thương

-TĐN số 9- Trường làng tôi

d) Âm nhạc thường thức

-Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng.

-Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây: đàn pi-a-nô, đàn vi-ô-lông, đàn ghi-ta, đàn ắc-coóc-đê-ông

-Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa.

-Giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-ven.

-Một số thể loại bài hát.

-Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi.

-Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người.

Nội dung dạy học trong 35 tuần (35 tiết) của chương trình Âm nhạc lớp 7:

Tuần (Tiết)

Nội dung Âm nhạc 7

1

- Học hát: Bài Mái trường mến yêu

- Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học

2

- Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu

- Tập đọc nhạc: TĐN số 1

- Bài đọc thêm: Cây đàn bầu

3

- Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng

4

- Học hát: Bài Lí cây đa

- Bài đọc thêm: Hội Lim

5

- Ôn tập bài hát: Lí cây đa

- Nhạc lí: Nhịp 4/4

- Tập đọc nhạc: TĐN số 2

6

- Nhạc lí: Nhịp lấy đà

- Tập đọc nhạc: TĐN số 3

- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây

7

Ôn tập và kiểm tra

8

Học hát: Bài Chúng em cần hòa bình

9

- Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình

- Tập đọc nhạc: TĐN số 4

- Bài đọc thêm: Hội xuân “Sắc bùa”

10

- Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa

11

Học hát: Bài Khúc hát chim sơn ca

12

- Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca

- Nhạc lí: Cung và nửa cung - Dấu hóa

13

- Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca

- Tập đọc nhạc: TĐN số 5

- Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-ven

14

Ôn tập

15

Ôn tập và kiểm tra học kì I

16

Ôn tập và kiểm tra học kì I

17

Ôn tập và kiểm tra học kì I

18

Ôn tập và kiểm tra học kì I

19

- Học hát: Bài Đi cắt lúa

- Nhạc lí: Sơ lược về quãng

20

- Ôn tập bài hát: Đi cắt lúa

- Tập đọc nhạc: TĐN số 6

21

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6

- Âm nhạc thường thức: Một số thể loại bài hát

22

- Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa

- Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam

23

- Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa

- Tập đọc nhạc: TĐN số 7

24

- Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7

- Âm nhạc thường thức: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam

25

Ôn tập và kiểm tra

26

- Học hát: Bài Ca-chiu-sa

- Bài đọc thêm: Bản hành khúc cách mạng

27

- Ôn tập bài hát: Ca-chiu-sa

- Tập đọc nhạc: TĐN số 8

28

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8

- Nhạc lí: Gam trưởng - Giọng trưởng

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi

29

- Học hát: Bài Tiếng ve gọi hè

- Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca

30

- Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè

- Tập đọc nhạc: TĐN số 9

31

- Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 9

- Âm nhạc thường thức: Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người

32

- Ôn tập

- Bài đọc thêm: Đàn tranh

33

Ôn tập và kiểm tra cuối năm

34

Ôn tập và kiểm tra cuối năm

35

Ôn tập và kiểm tra cuối năm

 

Bài hát Ca-chiu-sa