Sử dụng công nghệ thông tin để dạy học Âm nhạc

Sử dụng công nghệ thông tin để dạy học Âm nhạc là việc khai thác mạng Internet kết hợp với sử dụng các phần mềm soạn nhạc (Encore, Finale, Music Notation, Sibelius...) và phần mềm trình chiếu (Power Point, Violet, Flat, Autho Were, Pascal, Visual Basic, Java…) để soạn bài và tổ chức dạy học. Công nghệ này có nhiều ưu thế bởi những thông tin về giáo dục âm nhạc trên mạng Internet thường xuyên được cập nhật, giúp học sinh được tiếp cận với cách học mới, sinh động và hiệu quả hơn.

 Trong dạy học Âm nhạc, giáo viên cần sử dụng công nghệ thông tin vào đúng thời điểm cho những nhiệm vụ phù hợp, không nên áp dụng một cách tràn lan. Việc nâng cao hiệu quả sử dụng công nghệ thông tin phụ thuộc vào một số điều kiện:

- Công nghệ thông tin không tạo nên gánh nặng cho giáo viên, ví dụ giáo viên được dùng máy tính của nhà trường chứ không phải mua máy tính cá nhân, mua phần mềm hoặc tư liệu dạy học.

- Sử dụng công nghệ thông tin phù hợp với dạng bài.

- Giáo viên có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin một cách thuần thục: sưu tầm thông tin, thiết kế bài soạn, dạy học kết hợp trình chiếu.

- Môi trường sử dụng công nghệ thông tin trong nhà trường là tích cực.

- Cha mẹ học sinh có kĩ năng hướng dẫn các em sử dụng công nghệ thông tin trong hợp tập ở nhà.