Cô giáo Nguyễn Thị Quế và giờ giảng bài dự thi giáo viên dạy giỏi 2011

Cô giáo Nguyễn Thị Quế và giờ giảng bài dự thi giáo viên dạy giỏi 2011
Cô giáo Nguyễn Thị Quế là một giáo viên Âm nhạc của trường THCS Kiêu Kỵ (Gia Lâm, Hà Nội) từ năm 1991 đến nay. Các thế hệ học sinh của trường luôn luôn quý mến cô và yêu thích môn Âm nhạc.