Gương mặt giáo viên tiêu biểu: Lê Thị Kim Hưng, trường trung học cơ sở Hoàn Kiếm, Hà Nội

Gương mặt giáo viên tiêu biểu: Lê Thị Kim Hưng, trường trung học cơ sở Hoàn Kiếm, Hà Nội
Lê Thị Kim Hưng là giáo viên cốt cán môn Âm nhạc cấp THCS, của Sở GD&ĐT Hà Nội. Cô đã tham gia nhiều Hội thảo, các lớp Tập huấn về dạy học Âm nhạc, tham gia các đợt góp ý về sách giáo khoa Âm nhạc và tài liệu phục vụ công tác dạy học Âm nhạc...

Lê Thị Kim Hưng giảng dạy môn Âm nhạc tại trường THCS Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, từ năm 1998. Năm 2007, cô đoạt giải Xuất sắc Hội thi giáo viên dạy giỏi môn Âm nhạc cấp THCS, của Sở GD&ĐT Hà Nội

Năm 2007, Lê Thị Kim Hưng thực hiện dạy tiết chuyên đề môn Âm nhạc cấp THCS, thành phố Hà Nội. Nhiều năm, cô có sáng kiến kinh nghiệm về dạy học Âm nhạc đoạt giải của Sở GD&ĐT Hà Nội

Tháng 12-2012, Lê Thị Kim Hưng tham gia Hội thảo Khoa học Quốc gia về Giáo dục Âm nhạc ở trường phổ thông Việt Nam, được tổ chức tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Cô có bài viết đăng trong Kỉ yếu của Hội thảo, với tiêu đề: Một số suy nghĩ và đề xuất về việc giảng dạy, học tập Âm nhạc ở trường THCS hiện nay

Tháng 5-2013, Lê Thị Kim Hưng đại diện cho Sở GD&ĐT Hà Nội thực hiện tiết dạy chuyên đề: Đưa giáo dục di sản vào môn Âm nhạc