Đôi bạn đoàn kết

 

Mục tiêu: tập phản xạ và giữ cân bằng.

            Thời điểm tổ chức: các tiết ôn tập.

Luật chơi: Mỗi tổ cử 2 bạn tham gia, có 8 học sinh của 4 tổ cùng chơi. Vòng thứ nhất, từng cặp hai em đứng trên 1 tờ báo, dựa lưng vào nhau. Giáo viên đàn và cả lớp hát 1 bài, khi giáo viên đột ngột ngừng đàn, các em lập tức co 1 chân lên, nếu em nào bước ra ngoài tờ báo là thua, sẽ bị loại. Vòng thứ hai, tờ báo bị gập đôi, diện tích đứng của 2 em sẽ giảm một nửa, giáo viên tiến hành chơi như vòng thứ nhất. Thực hiện tiếp tục các vòng sau để tìm ra cặp chiến thắng.