Hát và chuyển đồ vật

 

Mục tiêu: ôn tập bài hát, tập phản xạ và tạo không khí học tập vui tươi, nhẹ nhàng.

            Thời điểm tổ chức: đầu tiết học.

Luật chơi: giáo viên bắt nhịp để tất cả cùng hát một bài đã học, đồng thời giáo viên đưa bông hoa (hoặc một vật nào đó) cho một học sinh, em này phải chuyển bông hoa tới vị trí của bạn khác. Khi hát đến tiếng cuối cùng trong bài, bông hoa đang nằm tại vị trí của học sinh nào thì em đó sẽ phải lên múa hát hoặc nhảy lò cò trong lớp.

Tiến hành trò chơi: giáo viên bắt nhịp để tất cả cùng hát một bài đã học (có thể kết hợp gõ đệm), giáo viên quan sát, đánh giá kết quả. Nên áp dụng với bài hát ngắn (ví dụ bài Gà gáy) để chọn 3 học sinh lên bảng múa hát.