Nặn tượng

 

Mục tiêu: luyện tập vận động

Thời điểm tổ chức: ôn tập bài hát

Luật chơi: trò chơi diễn ra giữa 4 tổ, mỗi tổ cử 2 em tham gia, một em đóng vai người nặn tượng, em kia đóng vai bức tượng.

Khi cả lớp hát bài hát về một con vật (ví dụ con gà), các em sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình, khi bài hát kết thúc, đôi nào nặn được bức tượng giống con vật đó nhất sẽ chiến thắng.