Nghe hát tìm đồ vật

Nghe hát tìm đồ vật

Nghe hát tìm đồ vật

Mục tiêu: học sinh biết hát với cường độ to nhỏ.

Thời điểm tổ chức: các tiết ôn tập.

Luật chơi: Một em có nhiệm vụ tìm đồ vật, còn nhóm 6-7 em làm nhiệm vụ giấu đồ vật. Những người giấu đồ vật đứng thành hàng ngang, giáo viên đưa đồ vật (chiếc bút, viên phấn) cho 1 em, em này phải giấu vật đó sau lưng.

Giáo viên bắt nhịp cho lớp hát một bài và em có nhiệm vụ tìm đồ vật sẽ đi phía trước hàng ngang. Cả lớp hỗ trợ bạn bằng cách: nếu bạn đến gần người giữ đồ vật thì tất cả hát to lên, nếu bạn đi xa người giữ đồ vật thì phải hát nhỏ lại.