Nghe nhạc và vận động

Nghe nhạc và vận động

Nghe nhạc và vận động

Mục tiêu: luyện tai nghe, tập phản xạ và tạo không khí học tập vui tươi, sôi nổi.

Thời điểm tổ chức: cuối tiết học.

Luật chơi: giáo viên đàn 3 âm Đô, Mi, Son. Khi nghe âm Đô, học sinh đứng thẳng, hai tay chống vào sườn. Khi nghe âm Mi, học sinh đứng thẳng, hai bàn tay đặt lên vai. Khi nghe âm Son, các em đứng thẳng, giơ hai tay lên cao. Lần lượt từng tổ sẽ tham gia, tổ nào thực hiện đúng và tốt nhất là thắng cuộc.

Tiến hành trò chơi: giáo viên yêu cầu tổ 1 tham gia trước, 3 tổ trưởng của các tổ khác là trọng tài. Giáo viên đàn một âm bất kì trong 3 âm đã qui định và tiếp đến khác âm khác (có thay đổi trình tự, ví dụ Mi, Son, Đô), từ tốc độ chậm rồi nhanh dần, học sinh của tổ đó lắng nghe và thực hiện đúng theo động tác được qui định, 3 trọng tài đánh giá. Lần lượt với các tổ còn lại, giáo viên tổng hợp điểm của các trọng tài, tổ nào thực hiện đúng và tốt nhất là thắng cuộc.