Tìm bài hát

Tìm bài hát

Tìm bài hát

Mục tiêu: học sinh nhớ lời ca trong các bài hát đã học.

Thời điểm tổ chức: các tiết ôn tập.

Luật chơi: giáo viên đưa ra một số từ hoặc cụm từ có trong các bài hát đã học, học sinh phải tìm ra bài hát và trình bày bài hát đó. Ví dụ tìm bài hát mà lời ca chỉ có 1 trong số tên 7 nốt nhạc Đồ, Rê, Mi, Pha, Son, La, Si. Hoặc tìm bài hát mà lời ca chỉ có 1 trong số tên những học sinh trong lớp, ví dụ Anh, Hà, Hương, Dũng, Mai, Thành, Sơn, Phương…

Tiến hành trò chơi: giáo viên tổ chức lớp học theo 4 tổ, giáo viên viết lên bảng một số từ có trong các bài hát đã học. Các tổ thảo luận để tìm ra bài hát đã học có sử dụng các từ trên, trình bày một đoạn hoặc cả bài hát, tổ nào không tìm được bài hát sẽ bị loại, tổ nào còn tham gia đến lúc cuối cùng sẽ chiến thắng.