Tìm tên các loài cây

 

Mục tiêu: học sinh tìm được tên các loài cây, vận dụng chúng vào giai điệu một đoạn nhạc.

            Thời điểm tổ chức: các tiết ôn tập.

Luật chơi: giáo viên hướng dẫn học sinh tập hát câu hát sau (coi là câu hát gốc).

Bai 1.tif

Tiếp theo, trong 2 phút, từng tổ phải tìm các loài cây mà tên chúng có mang dấu huyền (ví dụ cây dừa, cây cà, cây hành…) và giữ bí mật điều đó.

Tiến hành trò chơi: Lần lượt từng tổ hát câu hát mới, phải thay tên cây chè ở câu hát gốc bằng tên một loài cây đã tìm ra, đến lượt tổ nào mà tổ đó không hát được câu hát mới thì tổ đó sẽ bị loại. Tổ nào còn tham gia đến lúc cuối cùng sẽ chiến thắng.