Vận động theo tiết tấu

Vận động theo tiết tấu

Mục tiêu: Luyện tai nghe, vận động.

Giáo viên gõ trống, học sinh lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu sau:

-Trống gõ mạnh, chân bước mạnh.
-Trống gõ nhẹ, chân bước nhẹ.
-Trống gõ nhanh, chân bước nhanh.
-Trống gõ chậm, chân bước chậm.
-Gõ vào tang trống, vỗ tay.

Cách thực hiện: Ban đầu, giáo viên chỉ gõ từng tiếng trống, có thể gõ mạnh hoặc nhẹ, hoặc gõ vào tang trống để học sinh nghe và vận động cho quen. Sau đó gõ tiết tấu có 2-3 âm, kết hợp giữa các yêu cầu trên. Khi học sinh có tai nghe và kĩ năng vận động tốt, có thể gõ tiết tấu có 6-7 âm.