Cháu hát về đảo xa (Trần Xuân Tiên)

Cháu hát về đảo xa (Trần Xuân Tiên)
Nơi biên cương, nơi hải đảo xa xôi, chú bộ đội ngày đêm giữ yên đất trời …