Chim cúc cu (Bùi Anh Tú)

Chim cúc cu (Bùi Anh Tú)
Cúc cu cúc cu,, tiếng chim cúc cu, gù trên đồi cọ. Lắng nghe, lắng nghe, rộn ràng trong gió, tiếng chim cúc cu...