Dáng ngọc (Nguyễn Ngọc Thiện)

Dáng ngọc (Nguyễn Ngọc Thiện)
Trời trao cho em thướt tha dáng ngọc, chiều không qua đây mây mong ngóng tương tư ...