Em là hoa hồng nhỏ (Trịnh Công Sơn)

Em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là màu nắng của cha. Em đến trường học bao điều lạ, môi hé cười là những nụ hoa…