Em như chim câu trắng (Trần Ngọc)

Em như chim câu trắng (Trần Ngọc)
Em như chim bồ câu tung cánh giữa trời, em như chim bồ câu trắng bay giữa trời ...