Em yêu giờ học hát (Đặng Viễn)

Đố Son Son Mi Đồ Mi Son Lá Son. Giọng em hát vút lên như họa mi vàng. Một điệu nhạc gọi nắng nắng lên cho đời. Một điệu nhạc gọi gió gió ơi vui cười…